[ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์'s Archiver

namwan กระทู้เมื่อ 29-11-2010 12:32

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553

[พระราชกฤษฎีกา]

สำนัก/กลุ่ม กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

หมวดอักษร ค

ชื่อกฎหมาย พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553  
รจ. (เล่ม/ตอน/ที่) เล่ม 127 ตอนที่ 58ก หน้า 10  

วันที่ประกาศในราชกิจจา 23/09/2553  

  หมายเหตุ โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้ปรับปรุงระบบตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญให้จำแนกตามกลุ่มลักษณะงาน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติดังกล่าว และโดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปลงศพ หรือส่งศพกลับ ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ ประกอบกับสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในกรณีไปประจำสำนักงานซึ่งต่างสังกัด รวมทั้งหลักเกณฑ์การเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักรและการเบิกค่าโดยสารเครื่องบินของคู่สมรสหรือบุตรของข้าราชการหรือลูกจ้างให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้  


[b]ดาวโหลด พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553 ได้ที่นี่[/b]
[attach]1711[/attach]

nusawna กระทู้เมื่อ 25-4-2013 05:22

ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ และการเข้ารหัสความลับมากที่สุดในการใช้งาน ข้อมูลลูกค้าทุกท่านปลอดภัยแน่นอน และเราไม่ประสงค์จะให้บุคคลใดกระทำการช่อโกงหรือส่อไปในทางช่อโกงกับเราในทุกรูปแบบ [url=http://livescore.ewin.net/]ผลบอล[/url] เพราะการที่จะเล่นพนันสักที่หนึ่งนั้นเป็นเรื่องยาก ว่าจะถูกกลโกงหรือไม่ [url=http://sbobet.ewin.net/]sbo[/url] โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปเล่นที่บ่อนของประเทศเพื่อนบ้านเลย การที่บ่อนได้ริเริ่มตัวเองเป็น เป็นผู้ให้คำแนะนำออนไลน์ และยังได้รับรองมาตราฐานสากล มีใบอนุญาตการให้แนวทางอย่างถูกฏหมาย [url=http://ewin.net/]บาคาร่า[/url] สำหรับจุดเด่นของที่นี่คือ จากนั้นให้คุณเลือกเมนูด้านซ้ายมือ ซึ่งจะมีชนิดกีฬาหลากหลายทั่วโลก [url=http://gclub.ewin.net/]gclub[/url] เพราะแน่นอนว่าจากที่เคยไปเที่ยวประเทศไหนที่มีคาสิโนและเข้าไปลองเล่นดูก็คงจะได้สัมผัสถึงความคึกคักของคาสิโนนั้นๆ [url=http://livescore.ewin.net/]livescore[/url] ผลของเกมส์ฟุตบอลทั้งหมดจะถูกตัดสินหลังจากผู้เล่นเต็มเวลาครบเก้าสิบนาที สมัครกับทางเราใหม่สามารถรับโบนัสไปได้เลย 10% ในปัจจุบันนี้ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มขึ้นมากมาย แม้แต่การเข้าไปเล่น ก็ยังสามารถที่จะเล่นได้ที่บ้าน

nusawna กระทู้เมื่อ 25-4-2013 05:22

ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ และการเข้ารหัสความลับมากที่สุดในการใช้งาน ข้อมูลลูกค้าทุกท่านปลอดภัยแน่นอน และเราไม่ประสงค์จะให้บุคคลใดกระทำการช่อโกงหรือส่อไปในทางช่อโกงกับเราในทุกรูปแบบ [url=http://livescore.ewin.net/]ผลบอล[/url] เพราะการที่จะเล่นพนันสักที่หนึ่งนั้นเป็นเรื่องยาก ว่าจะถูกกลโกงหรือไม่ [url=http://sbobet.ewin.net/]sbo[/url] โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปเล่นที่บ่อนของประเทศเพื่อนบ้านเลย การที่บ่อนได้ริเริ่มตัวเองเป็น เป็นผู้ให้คำแนะนำออนไลน์ และยังได้รับรองมาตราฐานสากล มีใบอนุญาตการให้แนวทางอย่างถูกฏหมาย [url=http://ewin.net/]บาคาร่า[/url] สำหรับจุดเด่นของที่นี่คือ จากนั้นให้คุณเลือกเมนูด้านซ้ายมือ ซึ่งจะมีชนิดกีฬาหลากหลายทั่วโลก [url=http://gclub.ewin.net/]gclub[/url] เพราะแน่นอนว่าจากที่เคยไปเที่ยวประเทศไหนที่มีคาสิโนและเข้าไปลองเล่นดูก็คงจะได้สัมผัสถึงความคึกคักของคาสิโนนั้นๆ [url=http://livescore.ewin.net/]livescore[/url] ผลของเกมส์ฟุตบอลทั้งหมดจะถูกตัดสินหลังจากผู้เล่นเต็มเวลาครบเก้าสิบนาที สมัครกับทางเราใหม่สามารถรับโบนัสไปได้เลย 10% ในปัจจุบันนี้ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มขึ้นมากมาย แม้แต่การเข้าไปเล่น ก็ยังสามารถที่จะเล่นได้ที่บ้าน

nusawna กระทู้เมื่อ 25-4-2013 05:23

ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ และการเข้ารหัสความลับมากที่สุดในการใช้งาน ข้อมูลลูกค้าทุกท่านปลอดภัยแน่นอน และเราไม่ประสงค์จะให้บุคคลใดกระทำการช่อโกงหรือส่อไปในทางช่อโกงกับเราในทุกรูปแบบ [url=http://livescore.ewin.net/]ผลบอล[/url] เพราะการที่จะเล่นพนันสักที่หนึ่งนั้นเป็นเรื่องยาก ว่าจะถูกกลโกงหรือไม่ [url=http://sbobet.ewin.net/]sbo[/url] โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปเล่นที่บ่อนของประเทศเพื่อนบ้านเลย การที่บ่อนได้ริเริ่มตัวเองเป็น เป็นผู้ให้คำแนะนำออนไลน์ และยังได้รับรองมาตราฐานสากล มีใบอนุญาตการให้แนวทางอย่างถูกฏหมาย  [url=http://ewin.net/]บาคาร่า[/url] สำหรับจุดเด่นของที่นี่คือ จากนั้นให้คุณเลือกเมนูด้านซ้ายมือ ซึ่งจะมีชนิดกีฬาหลากหลายทั่วโลก [url=http://gclub.ewin.net/]gclub[/url] เพราะแน่นอนว่าจากที่เคยไปเที่ยวประเทศไหนที่มีคาสิโนและเข้าไปลองเล่นดูก็คงจะได้สัมผัสถึงความคึกคักของคาสิโนนั้นๆ [url=http://livescore.ewin.net/]livescore[/url] ผลของเกมส์ฟุตบอลทั้งหมดจะถูกตัดสินหลังจากผู้เล่นเต็มเวลาครบเก้าสิบนาที สมัครกับทางเราใหม่สามารถรับโบนัสไปได้เลย 10% ในปัจจุบันนี้ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มขึ้นมากมาย แม้แต่การเข้าไปเล่น ก็ยังสามารถที่จะเล่นได้ที่บ้าน

หน้า: [1]

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Pundao.com