[ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์'s Archiver

J-RC กระทู้เมื่อ 9-3-2010 18:17

วันนี้คุณสำรองข้อมูลแล้วหรือยัง

จากประสบการณ์การทำงาน และคลุกคลีกับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่มักไม่เคยทำการสำรองข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์ของตนเอง ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากไม่ทราบว่าจะสำรองข้อมูลอย่างไรดี หรือไม่มีอุปกรณ์ในการสำรองข้อมูล ประเภท External USB Harddisk หรือประเภท Tape backup

[b][color=DarkGreen]คำถาม ข้อมูลข้อคุณสำคัญหรือไม่ ถ้าหายไปคุณจะทำอย่างไร[/color][/b]

เนื่อง จากปัญหาของการเก็บข้อมูลใน hard disk อาจเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แต่ก็เป็นอะไรที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกๆ คน โดยเฉพาะกับเพื่อนๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ตามบ้าน มักไม่ค่อยมีอุปกรณ์ในการสำรองไฟ เช่น UPS เป็นต้น ทำให้เวลาไฟดับ ก็มักจะทำให้ข้อมูลระหว่างการทำงานหายไป ถ้าร้ายกว่านั้น hard disk อาจพังได้เช่นกัน (เหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว)? รู้อย่างนี้แล้ว มาสำรองข้อมูลก่อนที่สายไปดีกว่าไหมครับ

[b][color=DarkGreen]อุปกรณ์ที่จำเป็นในการสำรอง ข้อมูล[/color][/b]

    * ต่อ hard disk ภายใน 2 ลูก?หรือ
    * USB External Hard disk (ใช้ hard disk ต่อภายนอก) หรือ
    * Tape Drive (อาจมีราคาแพงเกินไปสำหรับผู้ใช้งานตามบ้าน)
    * โปรแกรมสำรองข้อมูล (มีแล้ว ใช้ของฟรีใน Windows)

[b][color=DarkGreen]ข้อมูล ส่วนใดบ้างที่ใช้สำหรับ สำรองข้อมูล[/color][/b]

    * Mail Box หรือ ข้อมูลอีเมล์ (ทั้งนี้ขึ้นกับว่าคุณใช้อีเมล์ประเภท Outlook Express หรือ Microsoft Outlook)
    * My Documents ซึ่งภายในประกอบด้วย?My Video, My Pictures, My Music
    * Folder ส่วนตัวต่างๆ ที่สร้างขึ้น??

สมมุติ ว่าคุณมีอุปกรณ์ในการสำรองข้อมูล อย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้นแล้ว เรามาเริ่มต้นการสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติเลยดีกว่า

[b][color=DarkGreen]วิธีการสำรองข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์[/color][/b]

[img]http://www.it-guides.com/images/training/how_to_backup.jpg[/img]

1.คลิก Start เลือก All programs
   2.เลือก Accessories คลิกเลือก System Tools
   3.ให้ คลิกเลือกโปรแกรม Backup
   4.โปรแกรมจะ ตรวจสอบว่าเรามีอุปกรณ์ในการ backup ประเภท Tape Backup หรือไม่
   5.คลิ ก Next เพื่อเริ่มต้น
   6.จะมีหัวข้อให้เลือก Backup และ Restore แน่นอนครับ ให้เลือก Backup และคลิก Next
   7.หัว ข้อถัดไป จะมีข้อความให้เลือกว่า จะสำรองข้อมูลส่วนใดบ้าง

          * My Documents and Settings? (เอกสารของเราและ setting)
          * Everyone's documents and settings (เอกสารของทุกคน กรณีที่เครื่องคอมฯ มีการใช้งานมากกว่าหนึ่งคน)
          * All information for this computer (ข้อมูลทุกอย่าง)
          * Let me choose?what to?backup (ขอเลือกข้อมูลเอง)

   8.คลิ กเลือกหัวข้อที่ต้องการ แนะนำให้เริ่มต้นจาก ข้อแรก My Documents and Settings ดูก่อน คลิกปุ่ม Next
   9.จะมีหัวข้อให้เลือกว่าจะ สำรองไปที่ใด ทดสอบให้สำรองไป hard disk อีก drive ก็ได้ (ถ้ามี)
  10.แต่ ถ้าไม่มี ให้ทดสอบโดยการสำรองเข้า Drive C: ก็ได้
  11.ในหัว ข้อ Type a name for this backup ให้ใส่ชื่อไฟล์ และคลิก Next ต่อไป
  12.จะ พบปุ่ม Finish ให้คลิกได้เลย
  13.โปรแกรมจะเริ่มสำรองข้อมูล ให้? รอสักครู่..? (ช้าหรือเร็วขึ้นกับขนาดของข้อมูล)

พอ ได้ไอเดียแล้วใช่ไหมครับสำหรับวิธีการสำรองข้อมูล? ถ้าวันใดมีปัญหา ก็สามารถเรียกข้อมูลเก่ามาใช้งานได้โดยเลือกหัวข้อ Restore แทนครับ


[b]เครดิต [color=Purple]it-guides.com[/color][/b]

หน้า: [1]

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Pundao.com