[ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์'s Archiver

J-RC กระทู้เมื่อ 10-3-2010 14:05

การเข้าถึง Save Mode ของทุก Windows

หลายๆ คนที่อ่านหนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือมีปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และได้รับคำแนะนำต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา หลายๆ คนมักได้ยินคำว่า Save Mode เสมอ คุณทราบหรือไม่ว่า Save Mode มีประโยชน์อะไรบ้าง

[color=springgreen][b]Save Mode คืออะไร[/b][/color]

การทำงานของ Windows โดยปกติเราเรียกว่า Normal Mode ซึ่งเป็นหน้าการทำงานโดยปกติ มีการแสดงผลที่สวยงาม และทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ส่วน Save Mode ก็เป็นหน้าการทำงานของ Windows เช่นเดียวกัน แต่จะลดการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Network Card, VGA Card เป็นต้น เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ของเรา และแก้ไขปัญหาต่างๆ

[color=springgreen][b]Save Mode ช่วยแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง[/b][/color]

    * การติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ที่ไม่ถูกต้อง การติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ บางครั้งอุปกรณ์ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ ก็อาจจะเกิดปัญหาเข้าทำงาน Windows ไม่ได้ ดังนั้น การเข้า Save Mode และยกเลิกการทำงานของอุปกรณ์นั้นๆ ก็จะช่วยให้ Windows ทำงานได้หน้าปกติได้
    * ปัญหาจากการติดตั้งโปรแกรมใหม่ บางโปรแกรมอาจทำให้ระบบ Windows มีปัญหา เข้าทำงานไม่ได้ อาจสืบเนื่องมาจากมีการติดตั้งไฟล์บางไฟล์ไปทับไฟล์ระบบของตัว Windows เอง ดังนั้น Save Mode ก็จะช่วยในเรื่องของการถอดถอนโปรแกรมนั้นๆ ได้
    * ไฟล์ระบบของ Windows เสียหาย อาจสืบเนื่องมาจากการกำจัดไวรัสออกไป และไฟล์นั้นอาจเป็นไฟล์ระบบสำคัญของ Windows การเข้า Save Mode อาจช่วยในการติดตั้งระบบเข้าไปใหม่ได้
    * ไวรัสคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบและกำจัดไวรัสที่ดี ควรทำการ Scan ในหน้าของ Save Mode เพราะว่าในหน้านี้ ไวรัสบางประเภทจะไม่สามารถทำงานได้ จะทำให้โปรแกรมกำจัดไวรัส สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น
    * ย้อนเวลาหาอดีต นอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาต่างๆ ข้างต้นแล้ว ในตัว Windows เอง จะมีเครื่องมือพิเศษตัวหนึ่งเรียกว่า System Restore ซึ่งจะช่วยให้ในการแก้ไขปัญหา Windows โดยจะทำการ Restore ระบบเก่าของ Windows กลับมาก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น
    * และอื่นๆ อีกมากมาย

ข้อสังเกตว่าขณะนี้เราอยู่ใน Save Mode หรือไม่ ให้ดูจากหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติ และสองจะมีคำว่า "Save Mode" อยู่ทั้ง 4 มุมของจอภาพ

[color=springgreen][b]วิธีการเรียกใช้ Save Mode[/b][/color]

    * Windows 95, 98, ME, 2000,XP และ Vista? ให้รีสตาร์ท Windows และก่อนขึ้นหน้าจอโลโก้ Windows ให้กดปุ่ม F8

แต่ถ้าไม่สามารถเรียกคำสั่ง Save Mode ได้ให้ทำดังนี้

    * Windows XP, Windows Vista ให้ปฏิบัติดังนี้
         1. คลิกเมนู Windows Logo + R
         2. จากนั้นพิมพ์คำสั่ง "MSCONFIG"
         3. ให้คลิกแท็ป BOOT.INI
         4. ให้คลิกเลือกถูกหน้าข้อความ "/SAVEBOOT"
         5. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Restart Windows
         6. Windows จะเจ้าหน้า Save Mode ให้อัตโนมัติ
    * ถ้าต้องการยกเลิก ให้คลิกเพื่อเอาเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ "/SAVEBOOT" ออก เท่านั้น


[b]เครดิต [color=violet]it-guides.com[/color][/b]

หน้า: [1]

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Pundao.com