[ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์'s Archiver

J-RC กระทู้เมื่อ 16-3-2010 21:00

จัดการเมนูให้เป็นระเบียบใน Windows

[color=springgreen][b]คุณเป็นผู้หนึ่งที่ติดตั้งโปรแกรมมากมายหรือเปล่า[/b][/color]

สำหรับผู้ใช้ งาน Windows XP จะพบว่า เวลามีการติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ เข้าไป เราจะพบเมนูใหม่ๆ แสดงขึ้น (ให้คลิกเมนู Start คลิก All Programs) เราจะเห็นรายชื่อโปรแกรมนั้นวางเรียงต่อๆ กัน ไม่มีการจัดหมวดหมู่ และสำหรับคนที่มักติดตั้งโปรแกรมใหม่ๆ เสมอ จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า ใช้เวลาในการหาโปรแกรมทีเราต้องการลำบากพอสมควร


วันนี้เรามีคำแนะ นำที่จะจัดกลุ่มของโปรแกรมให้อยู่ในหมวดเดียวกัน เช่น จัดกลุ่มโปรแกรมทางด้านอินเตอร์เน็ตและอีเมล์ เป็นต้น เราสามารถสร้างกลุ่มของโปรแกรมเช่น Internet & Email และดึงเอาโปรแกรมต่างๆ ที่มี เช่น Internet Explorer, FireFox, Opera, MS Outlook, Outlook Express? หรืออาจเป็นกลุ่มเกี่ยวกับ Media Player เป็นต้น มารวมอยู่ด้วยกัน ทำให้เวลาเราค้นหาเพื่อเรียกใช้ จะได้สะดวกขึ้น ดีไหมครับ? ถ้าชอบไอเดียนี้ ลองทำตามดูครับ

[color=springgreen][b]วิธีการรวมกลุ่มของ โปรแกรมเข้าด้วยกัน[/b][/color]

[img]http://www.it-guides.com/images/stories/grouping_programs_file.jpg[/img]

   1. คลิกขวาที่ปุ่ม Start ที่ Taskbar
   2. คลิกเลือก "Open All Users"
   3. ให้คลิกเลือก Programs จะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ของโปรแกรมต่างๆ ที่เราสร้างไว้
   4. คราวนี้มาตั้งชื่อกลุ่มของโปรแกรมกันก่อน เช่น Media?& Entertainment เป็นต้น เอาไว้เก็บโปรแกรมประเภท media player ดูหนังฟังเพลง
   5. โดยให้คลิกขวาเลือก New และคลิก Floder จากนั้นพิมพ์ชื่อที่ต้องการ
   6. จะเห็น โฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นใหม่
   7. ให้ คลิกเลือก และลากโฟลเดอร์ของโปรแกรมที่ต้องการรวมกลุ่มของ Media & Entertainment มาวางไว้เหนือโฟลเดอร์นี้
   8. โฟลเดอร์ที่ถูกลากไว้ จะถูกรวมอยู่ในกลุ่มของโฟลเดอร์ Media & Entertainment
   9. ลาก โปรแกรมอื่นๆ มารวมอีกตามต้องการ
  10. แค่นี้ เราก็จะได้กลุ่มของโปรแกรมที่เราต้องการแล้ว

คราวหน้าเวลาเลือก ใช้ ก็จะสามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น? หลักการนี้สามารถนำไปใช้งานได้กับ Windows ทุกเวอร์ชั่น ลองใช้กันดูนะครับ วิธีการไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่

หน้า: [1]

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Pundao.com