[ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์'s Archiver

J-RC กระทู้เมื่อ 26-3-2010 11:19

ทำน้ำยาทำความสะอาด CD ใช้เองดีกว่าไหม

ทำน้ำยาทำความสะอาด CD ใช้เองดีกว่าไหม

CD กลายเป็นของใช้ประจำวันที่เราคุ้นเคย สัมผัสและใช้เป็นประโยชน์ นอกจากการจับที่ถูกวิธี ไม่ให้เกิดรอยเปื้อน สกปรก หรือไม่ให้เกิดเป็นรอยขีด ข่วน ที่เป็นพื้นฐานของการใช้ที่ต้องการให้ได้ยาวนาน อีกทั้งมีการทำแผ่นสำรองไว้เสมอ อย่างไรก็ตาม การทำความสะอาดแผ่น CD นั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับว่ามีความจำเป็น
นอกจากซื้อน้ำยาทำความสะอาด CD มาใช้แล้ว คุณอาจทำน้ำยามาใช้เองได้ ดังต่อไปนี้
1.    ใช้น้ำกลั่น หรือ น้ำประปาที่ผ่านการกรอง หรือน้ำขวดดื่มที่ขายกันตามท้องตลาด
2.    หยดน้ำยาล้างจานหนึ่งหยดและน้ำสะอาดที่กล่าวข้างต้น โดยใช้น้ำประมาณ หนึ่งลิต หรือ 1000 ซีซี
3.    ผสมให้เข้าด้วยกัน ในภาชนะ หรือ ใส่น้ำยาล้างจานลงในขวดน้ำดื่ม และเขย่าให้เข้ากันอย่างทั่วถึง

คุณ ก็ได้น้ำยาทำความสะอาดแผ่น CD แล้ว
การใช้ก็ง่าย เพียงใช้ผ้านุ่มสะอาด ที่ไม่มีฝุ่นอยู่ เช็ดแผ่น CD จากตรงกลางออกมาจน แห้ง ก็เป็นอันมาใช้ได้
สิ่ง ที่ควรรู้:
•    น้ำยาทำความสะอาดที่ขายเชิงการค้า อาจปลอดภัยกับ CD มากกว่า ฉะนั้น จึงควรทดลองกับแผ่นเก่า หรือ แผ่นที่ทำสำรองไว้แล้ว
•    อย่างไรก็ตาม การใช้น้ำยาทำความสะอาดไม่ว่าจะทำเอง หรือ ซื้อมา ใช้นาน ๆ จะเหลือคราบที่จะทำให้แผ่นเสียได้อยู่นั่นเอง
•    น้ำยาที่ทำจาก แอลกอฮอล์ล  ผงขัด หรือมีส่วนผสมของปิโตเลียม แอมโมเนีย หรือ น้ำยาทำความสะอาดพลาสติก ห้ามใช้เด็ดขาด พวกนี้จะทำให้แผ่นเสีย

จาก [url]http://www.ehow.com[/url]

sopon กระทู้เมื่อ 20-4-2010 13:48

ดีจังเลย

หน้า: [1]

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Pundao.com