[ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์'s Archiver

J-RC กระทู้เมื่อ 21-4-2010 19:23

วิธีการต่ออายุ Software แบบตามใจเรา

วิธีการต่ออายุ Software แบบจำกัดอายุการใช้งาน ...อ่านเจอเลยเอามาฝากซ้ำขอโทษด้วย..

เมื่อเร็วๆนี้ผมมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ Software ตัวหนี่ง เขากำหนดให้ใช้งานแค่ 20 วัน

เท่านั้น แล้วราคา Software ตัวนี้ก็มีราคาที่แพงมากด้วย ผมพยายามหา Serial ตาม

Internet ก็หาไม่พบเพราะมันเป็น Software เฉพาะงานซึ่งมีคนรู้จักน้อย

ดังนั้นผมจึงหาทางออกโดยการหาที่ซ่อนตัวล็อคของโปรแกรมนี้ ผมพยายามอยู่หลายวิธี

ในที่สุดก็ประสพความสำเร็จ จึงอยากจะแชร์ความรู้ให้แก่พื่อนๆทุกคนที่สนใจ

หลักการก็ไม่มีอะไรมาก เพียงหาสิ่งที่เขาซ่อนไว้ให้เจอก็เพียงเท่านั้น

วิธีการนี้ผมได้ทดลองปลดล็อคไป 3-4 โปรแกรมแล้ว

ปรากฎว่าผมสามารถใช้งานโปรแกรมเหล่านี้ได้แบบไม่มีวันหมดอายุ ก่อนอื่นคุณต้องไป

Download โปรแกรมดังต่อไปนี้

1.Regshot – Download ได้ที่

[url]http://www.woundedmoon.org/win32/undoreg.html[/url]

2.UNDOReg – Download ได้ที่

[url]http://www.woundedmoon.org/win32/undoreg.html[/url]

3.SpyMe Tools – Download ได้ที่

[url]http://www.lcibrossolutions.com/[/url]

โปรแกรมทั้งสามตัวเป็น Freeware

Regshot และ UNDOReg ต้องใช้คู่กัน ศึกษาการใช้งานเบี้องต้นจากใน Web Site

Regshot จะทำหน้าที่บันทึกการเขียน Registry ลงใน Windows ในขณะติดตั้งโปรแกรม

UNDOReg จะทำการถอน Regitry ที่ติดตั้งไปแล้วออก

SpyMe Tools จะคล้ายกับ Regshot แต่เราจะใช้ฟีเจอร์ที่ Regshot ไม่มีนั้นคือ File Mode

(การบันทึกการเขียนไฟล์ตอนติดตั้งโปรแกรม) เพราะในบางครั้งบางโปรแกรมเขาไม่ได้ล็อค ที่

registry แต่เขาไปล็อคที่ file แทน หรือ อาจจะทั้งคู่

การใช้งาน

ก่อนที่จะติดตั้งโปรแกรมที่จำกัดอายุการทำงาน คุณจะต้องเปิด Regshot และ Spyme Tools

เพื่อบันทึกค่า ณ. ปัจจุบันก่อน หลังติดตั้งโปรแกรมลงไปในเครื่องแล้วให้ Run

โปรแกรมที่ติดตั้งอย่างน้อย 1 ครั้งก่อน เพื่อที่จะให้มันเริ่มต้นนับเวลาเสร็จแล้วก็ปิดโปรแกรม

หลังจากนั้นก็กลับมาที่ Regshot และ Spyme Tools เพื่อมาทำการเปรียบเที่ยบค่า registry

และ files ต่างๆทีเพิ่มเติมขึ้นมา

วิธีต่ออายุการใช้งาน

วีธีที่ 1 - ถอนแล้วลงใหม่

ใช้ UNDOReg ถอน Registry ออก เพียงเท่านี้เราก็สามารถทำการ Uninstall โปรแกรมและ

Reinstall โปรแกรมใหม่ได้ ก็จะเป็นการต่ออายุไปทีละ 30 วัน (แต่ถ้าไม่สำเร็จก็ให้ดูใน log

file ของ SypMe Tools แล้วลบไฟล์ที่ต้องสงสัยออก)


วิธีที่ 2 - ค้นหาและทำลายตัวล็อค

ขึ้นอยู่กับความชำนาญ ความสามารถ และความสังเกตุของแต่ละคน

เพราะวิธีนี้เหมือนกับการเล่นซ่อนหา หาจุดที่เขาล็อคโปรแกรมไว้ให้เจอ ซึ่งถ้าเราหาพบ

เราก็จะสามารถที่จะลบค่า Registry หรือ File เฉพาะจุดนั้นออกได้เพื่อให้มัน Reset

วันที่ให้เริ่มนับหนึ่งใหม่ ซึ่งวิธีการนี้เราไม่จำเป็นต้องถอนแล้วติดตั้งโปรแกรมใหม่อีกต่อไป

หลักการก็คือ ให้ดูใน registry log ของ Regshot และ/หรือ File log ของ Spyme Tools

แล้วทำการลองลบ registry และ/หรือ files ที่สงสัยว่าจะเป็นตัวล็อคออก

ให้ลองไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอ

ซึ่งอาจจะใช้เวลามากสักหน่อยในการหาจุดปลดล็อกซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวท่านเอง

วิธีที่ 3 – ใช้กุญแจผี

หลังจากคุณทราบจุดปลดล็อคด้วยวิธีที่ 2 แล้ว ในบางโปรแกรมคุณก็สามารถลองเดาค่า

registry เองได้ ยกตัวอย่างโปรแกรมที่ผมทำสำเร็จมาแล้วมีอยู่ 2 โปรแกรม

(ใช้วิธีนี้ได้บางโปรแกรมเท่านั้น เพราะแต่ละโปรแกรมก็จะมีวิธีการล็อคที่แตกต่างกันไป)

โปรแกรมที่ 1 เขาล็อคด้วยค่า Registry ดังนี้

[HKEY_USERS\S-1-5-21-796845957-1993962763-1417001333-1004\Software\VB

and VBA Program Settings\ssabssabNEW\Activate] "Date"="39189"

ผมลองใส่ค่าลงไปใหม่จาก “39189” เปลี่ยนเป็น “99999”

ผลปรากฏว่ามันปลดล็อคได้อย่างถาวร โดยไม่ต้องทำอะไรกับมันอีกต่อไป

โปรแกรมที่ 2 เขาล็อคด้วยค่า Registry ดังนี้

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Datanamic\DeZign for Databases

V4\Application] "firstrundate"="2007-01-01"

ผมลองใส่ค่าลงไปใหม่จาก “2007-01-01” (คือวันที่ติดตั้ง) เปลี่ยนเป็น “2017-01-01”

ผลปรากฏว่าผมมีเวลาใช้งานทั้งหมด 3653 วันบวกกับอีก 30 วันที่เขาอนุญาติให้ใช้งาน

หรือเท่ากับ 10 ปี

jamlong กระทู้เมื่อ 14-7-2010 16:48

...
...................ขอบคุณ นะ.....................................................................
............ ขอบคุณนะ...ขอบคุณ นะ............................................................
........ ขอบคุณนะ.........ขอบคุณ นะ..........................................................
.....ขอบ คุณนะ...............ขอบคุณนะ...........................ขอบคุณ นะ...............
...ขอบคุณนะ....................ขอบคุณ นะ..............ขอบคุณนะ......ขอบคุณนะ......
..ขอบคุณ นะ......................ขอบคุณนะ........ขอบคุณนะ............ขอบคุณ นะ.....
.ขอบคุณนะ........................ขอบคุณนะ.....ขอบคุณ นะ.............ขอบคุณนะ......
ขอบคุณนะ.........................ขอบคุณ นะ...ขอบคุณนะ...........ขอบคุณนะ..........
.ขอบคุณ นะ.........................ขอบคุณนะ....................ขอบคุ ณะ..................
..ขอบคุณนะ.........................ขอบคุณ นะ..................ขอบคุณนะ.................
...ขอบคุณ นะ...............................................ขอบคุณ นะ.........................
…...ขอบคุณ นะ.............................................ขอบคุณ นะ.........................
.........ขอบคุณ นะ...................................ขอบคุณ นะ...............................
............ขอบคุณ นะ...........................ขอบคุณ นะ....................................
................ขอบคุณ นะ....................ขอบคุณนะ.......................................
.................. ขอบคุณนะ.............ขอบคุณ นะ............................................
...................... ขอบคุณนะ.........ขอบคุณนะ............................................
....................... ขอบคุณนะ…...ขอบคุณนะ...............................................
................................ ขอบคุณนะ.......................................................

หน้า: [1]

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Pundao.com