[ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์'s Archiver

rookie กระทู้เมื่อ 7-6-2017 12:00

รับสมัครพนักงานบัญชี

[b]รับสมัครพนักงานบัญชี[/b]

• วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. (การบัญชี) ขึ้นไป
• อายุ 20-35 ปี
• มีทักษะการใช้ MS Office, E-Mail, Express
• มีความรู้ความเข้าใจบัญชีเบื้องต้น
• มีความตั้งใจ ขยัน และมีเป้าหมาย
• สามารถทำงานเกินเวลาได้หากงานที่ได้รับมอบหมายยังไม่เสร็จตามกำหนดเวลา
• เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท

[b]สนใจติดต่อ สำนักงานบัญชี วาย.เอ. แอคเค้าท์ติ้ง
โทร.081-7117367
E-mail : [email]YUNYONGACC@GMAIL.COM[/email]
1194/26 ซอยเทอดไท 32 ถนนเทอดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กทม. [/b]

หน้า: [1]

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Pundao.com