[ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์'s Archiver

werapat กระทู้เมื่อ 18-7-2019 11:09

รับสมัคร รปภ.-แม่บ้าน ประจำอาคาร เมืองนนทบุรี

[size=5][size=6][b]รับสมัครด่วน รปภ. แม่บ้าน ประจำอาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม
ที่สนามบินน้ำ เมืองนนทบุรี[/b]
รับสมัคร รปภ.-แม่บ้าน ประจำอาคารสำนักงาน ,คอนโดมิเนียม หลายอัตรา
สถานที่ทำงาาน - สนามบินน้ำ เมืองนนทบุรี
มียูนิฟอร์มให้

[b]คุณสมบัติแม่บ้าน[/b] - อายุไม่เกิน 55 ปี มีความรับผิดชอบ ทำงานล่วงเวลาได้

[b]หน้าที่ รปภ. [/b]
-ตรวจสอบรถที่เข้าจอดภายในอาคาร
-อยู่ประจำจุดป้อมยาม
-งานบริการอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
-ตรวจตราการเข้า – ออก ของบุคคล, รถยนต์ รถบรรทุกส่งของที่เข้ามาภายในบริเวณ

[b]คุณสมบัติของ รปภ.[/b]
-เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี ร่างกายสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัว
-ไม่เคยต้องคดีทุกประเภท
-ช่างสังเกตุ มีความรับผิดชอบ
-ทำงานเป็นกะได้ ทั้งกลางวันและกลางคืน
-มีอัธยาศัยดี มีความนอบน้อมถ่อมตน
-มีประสบการณ์ด้านงาน รปภ. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

[b][color=Red]สนใจโทร 062-535-4749[/color][/b] [/size][/size]

หน้า: [1]

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Pundao.com