[ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์'s Archiver

namwan กระทู้เมื่อ 21-12-2009 11:08

แนวข้อสอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

[align=center][b][size=4]แนวข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 1[/size][/b][/align]

[b]คำสั่ง จงคำนวณแล้วเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อละ 1 คำตอบ เลือกได้คำตอบใดให้ไปแรเงาในช่อง ของคำตอบนั้นในกระดาษคำตอบ[/b]

1. จงหาผลรวมของเลขเรียงกันจาก 1 ถึง 15
ก. 110
ข. 120
ค. 125
ง. 130
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก
2. จงหาผลรวมของเลข 11 ถึง 23
ก. 221
ข. 432
ค. 444
ง. 442
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก

3. จงหาผลรวมของเลขคี่จาก 31 ถึง 41
ก. 206
ข. 214
ค. 216
ง. 204
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก

4. เลขเรียงกันจาก 1 ถึง 9 ผลบวกของเลขคู่กับเลขคี่ต่างกันเท่าไร
ก. 4
ข. 5
ค. 6
ง. 7
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก

5. ผลบวกของเลข 5 จำนวนเรียงกัน = 1755 เลขจำนวนกลางเท่ากับเท่าไร
ก. 341
ข. 350
ค. 351
ง. 360
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก

6. เลข 9 จำนวนเรียงกันจำนวนกลางเท่ากับ 47 จงหาผลรวมของเลขทั้ง 9 จำนวนนี้
ก. 522
ข. 412
ค. 3432
ง. 424
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก

7. เลข 6 จำนวนเรียงกันรวมได้ 165 จงหาเลขจำนวนมาก
ก. 28
ข. 29
ค. 30
ง. 31
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก

8. เลข 7 จำนวนผลบวกของเลขจำนวนน้อยกับจำนวนมาก เท่ากับ 250 จงหาผลรวมของเลขทั้งหมด
ก. 875
ข. 786
ค. 782
ง. 785
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก

9. เลข 4 จำนวนเรียงกัน ผลรวมของเลขคู่กลางเท่ากับ 361 จงหาเลขจำนวนน้อย
ก. 170
ข. 175
ค. 176
ง. 179
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก

10. ผลบวกของเลขคี่ 5 จำนวนเท่ากับ 75 ซึ่งน้อยกว่าผลบวกของเลขคี่อีก 5 จำนวนอยู่ 45 จงหาว่าเลขจำนวนน้อยของเลขคี่น้องกว่าเลขจำนวนน้อยของเลขคู่อยู่เท่าไร
ก. 4
ข. 5
ค. 10
ง. 15
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก

namwan กระทู้เมื่อ 21-12-2009 11:09

เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 1

1. ข.
2. ก.
3. ค.
4. ข.
5. ค.
6. จ.
7. ค.
8. ก.
9. ง.
10. จ.

namwan กระทู้เมื่อ 21-12-2009 11:31

[size=4][b]แนวข้อสอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ชุดที่ 2[/b][/size]

[b][size=4][align=center][color=Magenta]ดาวโหลดที่นี่[/color][/align][/size][/b]
[align=center][attach]580[/attach][/align]

namwan กระทู้เมื่อ 21-12-2009 11:34

[b][size=4][align=center]แนวข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 3[/align][/size][/b]

คำสั่ง จงคำนวณแล้วเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อละ 1 คำตอบ เลือกได้คำตอบใดให้ไปแรเงาในช่อง ของคำตอบนั้นในกระดาษคำตอบ

1. A เป็นเลขคู่ เลขคู่ตัวถัดไป คือ 20 จงหาค่า A – 8
ก. 6
ข. 8
ค. 10
ง. 12
จ. ก - ง ไม่มีข้อถูก
2. X เป็นเลขคี่ เลขคู่ตัวถัดไป คือ 12 จงหาค่า X + 11
ก. 20
ข. 22
ค. 24
ง. 26
จ. ก - ง ไม่มีข้อถูก

3. P เป็นเลชคี่ Q เป็นเลขคู่ P และ Q ต่างก็เป็นเลขจำนวนเต็มบวก ถ้า P … Q = 23 ระหว่าง P กับ Q จะเป็นเครื่องหมายอะไร
ก. ลบ
ข. เท่ากับ
ค. หาร
ง. คูณ
จ. ก - ง ไม่มีข้อถูก

4. A เป็นเลขคู่ B เป็นเลขคี่ B x A = C ผลลัพธ์ของ B + C จะเป็นอย่างไร
ก.มากกว่า A + C
ข. น้อยกว่า A + C
ค. เป็นเลขคู่
ง. เป็นเลขคี่
จ. ก - ง ไม่มีข้อถูก

5. A เป็นเลขคี่ B ก็เป็นเลขคี่ A x B = C, A + B = D แล้ว C + D จะเป็นอย่างไร
ก. หารด้วย 2 ลงตัว
ข. เป็นเลขคี่
ค. น้อยกว่า A + B อยู่ C
ง. มากกว่า (A ? B) + D
จ. ก - ง ไม่มีข้อถูก

6. A + B = C, A x B = D ถ้า C เป็นเลขคู่ ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูก
ก. D เป็นเลขคู่
ข. D เป็นเลขคี่
ค. ถ้า A เป็นเลขคู่ D ก็เป็นลูกคู่ด้วย
ง. ถ้า B เป็นเลขคี่ D จะเป็นเลขคู่ด้วย
จ. ก - ง ไม่มีข้อถูก

7. เลขคู่ คูณกับเลขคี่ ผลคูณจะเป็นอย่างไร
ก. หารด้วย 2 ลงตัว
ข. หารด้วย 4 ลงตัว
ค. เท่ากับเลขคู่ + เลขคี่
ง. เป็นเลขคี่
จ. ก - ง ไม่มีข้อถูก

8. เลขคู่หารด้วยเลขคี่ ผลลัพท์จะเป็นอย่างไร
ก. หารไม่ลงตัว
ข. เป็นเลขคู่เสมอ
ค. เป็นเลขคี่เสมอ
ง. ข. หรือ ค.
จ. ก - ง ไม่มีข้อถูก

9. เลขคี่บวกเลขคี่แล้วหารด้วย 2 ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร
ก. ไม่ลงตัว
ข. เป็นเลขคู่
ค. เป็นเลขคี่
ง. ข. หรือ ค.
จ. ก - ง ไม่มีข้อถูก

10. เลขคู่บวกเลขคู่ แล้วหารด้วยเลขมากที่สุดจำนวนใดลงตัวแน่นอน
ก. 2
ข. 4
ค. 6
ง. 8
จ. ก - ง ไม่มีข้อถูกเฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 3
1. ค.
2. ข.
3. ก.
4. ง.
5. ข.
6. ค.
7. ก.
8. ข.
9. ง.
10. ข.

napung10 กระทู้เมื่อ 4-1-2010 15:16

very easy 5+++++++++++
test 1 = 10 point
test 2 = 10 point
test 3 = 10 point
i want to difficult test.

MK-JOB กระทู้เมื่อ 4-1-2010 17:31

[quote]very easy 5+++++++++++
test 1 = 10 point
test 2 = 10 point
test 3 = 10 point
i want to difficult test.
[size=2][color=#999999]ต้นฉบับโพสโดย napung10 เมื่อ 2010-1-4 15:16[/color] [url=http://www.mk-job.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=1264&ptid=989][img]http://www.mk-job.com/bbs/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]

ครับ ง่ายมาก ปีที่แล้ว ผมก็ไปสอบ

ข้อสอบไม่ได้ยากอะไรเลย

แต่เน้นที่ความไวในการทำและความรอบคอบครับ

พร้อมกับความรู้รอบตัวทั่ว ๆ ไป

ผมจำได้ 1 ข้อ ออก คำขวัญของจังหวัดอะไรไม่รู้จำไม่ได้ แต่เค้าให้สังเกตุว่า

คำขวัญนั้นสะกดผิดรึป่าว

แต่ครั้งนี้ไม่แน่ใจว่าข้อสอบจะเปลี่ยนแนวจากเดิมมั้ย ?

การทำงานธนาคาร ไม่ได้เน้นเก่ง นะครับ ระบบเค้ามีอยู่แล้ว

แต่เน้นที่ ทำงานรวดเร็วแต่ไม่ผิดพลาด(รอบคอบ) และซื่อสัตย์ ครับ

MK-JOB กระทู้เมื่อ 4-1-2010 17:33

เพิ่มเติมนะครับ ชุดที่ 4 - 8

[attach]592[/attach]

[attach]593[/attach]

[attach]594[/attach]

[attach]595[/attach]

[attach]596[/attach]

namwan กระทู้เมื่อ 10-1-2010 11:37

แนวข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 9 และ 10 ค่ะ

[attach]611[/attach]

[attach]612[/attach]

viewever กระทู้เมื่อ 14-1-2010 13:39

ขอบคุณคร๊าบผม

wipaporn กระทู้เมื่อ 14-1-2010 20:19

ดีค่ะ

ji_ra กระทู้เมื่อ 14-1-2010 21:50

ขอบคุณค่า

ji_ra กระทู้เมื่อ 14-1-2010 21:50

ขอบคุณค่า

knight641 กระทู้เมื่อ 15-1-2010 00:33

ขอบคุณค่ะ

soros2527 กระทู้เมื่อ 15-1-2010 00:39

ดีดี

hutty กระทู้เมื่อ 16-1-2010 10:40

ขอบคุณมากๆๆคะ

sawplak กระทู้เมื่อ 17-1-2010 15:10

ขอบคุณที่แบ่งปันค่ะ

sawplak กระทู้เมื่อ 17-1-2010 15:11

ขอบคุณที่แบ่งปันค่ะ

osang กระทู้เมื่อ 17-1-2010 17:09

เยี่ยมครับ

jajar45 กระทู้เมื่อ 17-1-2010 21:04

ขอบคุณที่แบ่งปันค่ะ

frontminor กระทู้เมื่อ 18-1-2010 06:44

Thanksssssss

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Pundao.com