วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที

ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ

[ 11528 กระทู้ / 810 ตอบกลับ ]

รายละเอียดกระดาน: ข่าวสารการเปิดสอบบรรจุข้าราชการ รับสมัครพนักงานราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ฯลฯ

กระดานนี้ดูแลโดย: *เปิด ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ ดู โพสต์ล่าสุด
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและ วัน เวลา สถานที่สอบ MK-JOB 16-1-2010 0/2983 MK-JOB 16-1-2010 08:35
  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ไฟล์แนบ MK-JOB 16-1-2010 0/2341 MK-JOB 16-1-2010 08:07
  อบต. จังหวัดยะลา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 53 ไฟล์แนบ MK-JOB 16-1-2010 0/2878 MK-JOB 16-1-2010 07:55
  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ รับสมัครผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์ MK-JOB 15-1-2010 0/1011 MK-JOB 15-1-2010 12:00
  บัณฑิตวิทยาลัย มช.รับสมัคร จนท.บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา MK-JOB 15-1-2010 0/922 MK-JOB 15-1-2010 11:58
  อุทยานวิทยาศาตร์ภาคเหนือ รับสมัครลูกจ้างเหมาประจำอุทยาน 3 อัตรา MK-JOB 15-1-2010 0/956 MK-JOB 15-1-2010 11:58
  รร.ราชประชานุเคราะห์ 30 แม่อาย รับครูจ้างสอน 2 อัตรา MK-JOB 15-1-2010 0/987 MK-JOB 15-1-2010 11:57
  สหกรณ์การเกษตรแม่แตง รับ จนท.บัญชี 1 อัตรา MK-JOB 15-1-2010 0/1021 MK-JOB 15-1-2010 11:53
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิศวกรโยธา ไฟล์แนบ MK-JOB 8-1-2010 1/3324 ji_ra 14-1-2010 21:17
  รพ.ประสาท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา namwan 13-1-2010 0/773 namwan 13-1-2010 21:15
  รพ.ประสาท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา namwan 13-1-2010 0/1270 namwan 13-1-2010 21:14
  ศูนย์ศรีพัฒน์ แพทยศาสตร์ มช. รับพนักงานรายเดือน 6 ตำแหน่ง รวม 10 อัตรา namwan 13-1-2010 0/1117 namwan 13-1-2010 21:12
  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ ไฟล์แนบ MK-JOB 13-1-2010 0/1911 MK-JOB 13-1-2010 14:02
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครผู้เชี่ยวบาญเฉพาะด้านกฎหมาย ไฟล์แนบ MK-JOB 13-1-2010 0/872 MK-JOB 13-1-2010 13:59
  สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์(พนักงานราชการ) ไฟล์แนบ MK-JOB 13-1-2010 0/3254 MK-JOB 13-1-2010 13:48
  มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ) ไฟล์แนบ MK-JOB 13-1-2010 0/1618 MK-JOB 13-1-2010 13:36
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครข้าราชการ นักวิชาการอุตสาหกรรม ไฟล์แนบ MK-JOB 13-1-2010 0/3152 MK-JOB 13-1-2010 13:30
  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบข้าราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ไฟล์แนบ MK-JOB 13-1-2010 0/2783 MK-JOB 13-1-2010 12:49
  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครข้าราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติกร ไฟล์แนบ namwan 12-1-2010 0/2274 namwan 12-1-2010 12:11
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ธกส. ประจำสาขา และสำนักงาน ธกส. จังหวัด ปี 2552 MK-JOB 12-1-2010 0/17955 MK-JOB 12-1-2010 11:21
  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ไฟล์แนบ MK-JOB 8-1-2010 0/1880 MK-JOB 8-1-2010 14:03
  สาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ไฟล์แนบ MK-JOB 8-1-2010 0/2291 MK-JOB 8-1-2010 14:02
  กองทัพอากาศ ดอนเมือง รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 9530 บาท ไฟล์แนบ MK-JOB 8-1-2010 0/3203 MK-JOB 8-1-2010 13:36
  สำนักงานจังหวัดสระบุรี รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 9530 บาท ไฟล์แนบ MK-JOB 8-1-2010 0/1840 MK-JOB 8-1-2010 12:56
  โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ไฟล์แนบ MK-JOB 8-1-2010 0/1590 MK-JOB 8-1-2010 12:47
  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ(พนักงานราชการทั namwan 8-1-2010 0/1698 namwan 8-1-2010 00:43
  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 6 เชียงใหม่ รับพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา namwan 6-1-2010 0/2084 namwan 6-1-2010 17:09
  สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์เชียงใหม่ รับพนักงานราชการ จนทระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา namwan 6-1-2010 0/1036 namwan 6-1-2010 17:09
  ศุลกากรพิบูลมังสาหาร รับศุลการักษ์ (บัดนี้ - 8 มกราคม 2553) namwan 6-1-2010 0/1401 namwan 6-1-2010 17:08
  สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) รับนายช่างโยธา, วิศวกรโยธา (บัดนี้ - 8 ม.ค.) namwan 6-1-2010 0/2465 namwan 6-1-2010 17:07
  โรงพยาบาลพุทธชินราช รับ พยาบาลวิชาชีพ (บัดนี้ - 12 มกราคม 2553) namwan 6-1-2010 0/1133 namwan 6-1-2010 17:04
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รับ นักเทคนิคการแพทย์ (บัดนี้ - 22 มกราคม 2553) namwan 6-1-2010 0/1080 namwan 6-1-2010 17:03
  โรงพยาบาลชัยภูมิ รับ ครูนักวิชาการศึกษา (บัดนี้ - 22 มกราคม 2553) namwan 6-1-2010 0/1155 namwan 6-1-2010 16:58
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รับ นักวิชาการเงินและบัญชี/ คอมพิวเตอร์ namwan 6-1-2010 0/1039 namwan 6-1-2010 16:56
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (บัดนี้ - 14 ม.ค. 255 namwan 6-1-2010 0/1320 namwan 6-1-2010 16:54
  ประกาศศูนย์พัฒนาสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง namwan 6-1-2010 0/1195 namwan 6-1-2010 16:52
  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ (รับสมัครออนไลน์) ไฟล์แนบ namwan 5-1-2010 0/1974 namwan 5-1-2010 18:16
  กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการหลายตำแหน่ง หลายอัตรา (สมัครออนไลน์) ไฟล์แนบ namwan 5-1-2010 0/2108 namwan 5-1-2010 18:09
  องค์การสวนยาง เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำ รวม 30 อัตรา ไฟล์แนบ namwan 30-12-2009 0/3174 namwan 30-12-2009 15:17
  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินพนักงานราชการ MK-JOB 30-12-2009 0/894 MK-JOB 30-12-2009 12:30
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา MK-JOB 30-12-2009 0/763 MK-JOB 30-12-2009 12:29
  รร. ราชประชานุเคราะห์ 31 แม่แจ่ม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา MK-JOB 30-12-2009 0/1028 MK-JOB 30-12-2009 12:29
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานบริหารงานทั่วไป ไฟล์แนบ MK-JOB 30-12-2009 0/967 MK-JOB 30-12-2009 12:27
  กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครพนักงานการเงินและบัญชี MK-JOB 30-12-2009 0/1906 MK-JOB 30-12-2009 10:38
  รับสมัคร ลูกจ้างประจำจุดรับซื้อข้าว จังหวัดเชียงใหม่ MK-JOB 28-12-2009 0/1119 MK-JOB 28-12-2009 17:13
  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่ รับสมัคร ครูอัตราจ้าง 2 ตำแหน่ง MK-JOB 28-12-2009 0/1592 MK-JOB 28-12-2009 17:05
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ไฟล์แนบ MK-JOB 28-12-2009 0/1016 MK-JOB 28-12-2009 17:00
  กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ไฟล์แนบ MK-JOB 28-12-2009 0/1206 MK-JOB 28-12-2009 16:59
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 1 อัตรา namwan 24-12-2009 0/861 namwan 24-12-2009 16:57
  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ รับสมัครผู้จัดการ 1 อัตรา namwan 24-12-2009 0/954 namwan 24-12-2009 16:56
  สรรพากรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลาและสถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร MK-JOB 23-12-2009 0/4463 MK-JOB 23-12-2009 10:32
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย namwan 22-12-2009 0/1599 namwan 22-12-2009 18:11
  สนง.จังหวัดปทุมธานี รับสมัครพนักงานราชการประเภททั่วไป วุฒิปวช.-ปริญญาตรี 2 อัตรา namwan 22-12-2009 0/1019 namwan 22-12-2009 18:09
  รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ กระทรวงสาธารณสุข ถึง 25 ธ.ค.นี้ namwan 22-12-2009 0/1580 namwan 22-12-2009 18:07
  กรมสวัสดิการ ทอ. รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา namwan 22-12-2009 0/1134 namwan 22-12-2009 18:06
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ namwan 22-12-2009 0/1210 namwan 22-12-2009 18:04
  โรงพยาบาลสุโขทัย รับพนักงานธุรการ (บัดนี้ - 25 ธันวาคม 2552 ) namwan 22-12-2009 0/1201 namwan 22-12-2009 18:03
  โรงพยาบาลวังน้อย รับวุฒิม.3 - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 25 ธันวาคม 2552) namwan 22-12-2009 0/1023 namwan 22-12-2009 18:01
  กองเภสัชกรรม รับเจ้าหน้าที่ช่วยงานด้านสาธารณสุข , คอมพิวเตอร์ namwan 22-12-2009 0/1268 namwan 22-12-2009 18:00
  กรมสวัสดิการทหารอากาศ รับม.3 - ปวช. (บัดนี้ - 29 ธันวาคม 2552) namwan 22-12-2009 0/1762 namwan 22-12-2009 18:00

สมาชิกที่กำลังใช้งานกระดานนี้