วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที

ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ

[ 11702 กระทู้ / 810 ตอบกลับ ]

รายละเอียดกระดาน: ข่าวสารการเปิดสอบบรรจุข้าราชการ รับสมัครพนักงานราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ฯลฯ

กระดานนี้ดูแลโดย: *เปิด ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ ดู โพสต์ล่าสุด
  เมืองพัทยาสอบแข่งขัน บรรจุ พนักงานครู 95 อัตรา18ก.พ.-11 มี.ค.นี้ namwan 13-2-2010 1/1131 sopitapas 17-2-2010 17:42
  กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ไฟล์แนบ MK-JOB 9-2-2010 2/1402 MK-JOB 17-2-2010 11:15
  อบจ.นนทบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค MK-JOB 16-2-2010 0/1571 MK-JOB 16-2-2010 17:29
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ ไฟล์แนบ MK-JOB 15-2-2010 0/1568 MK-JOB 15-2-2010 18:02
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งพัสดุปฏิบัติการ ไฟล์แนบ namwan 15-2-2010 0/1554 namwan 15-2-2010 17:25
  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ namwan 15-2-2010 0/2197 namwan 15-2-2010 17:20
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ป.ตรี) ไฟล์แนบ namwan 15-2-2010 0/1407 namwan 15-2-2010 17:16
  รร. ราชประชา 30 แม่อาย รับสมัครครูจ้างสอน 2 อัตรา namwan 15-2-2010 0/1144 namwan 15-2-2010 16:54
  สำนักบริการวิชาการ มช.รับพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 2 ตำแหน่ง namwan 15-2-2010 0/952 namwan 15-2-2010 16:48
  รพ.ประสาท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา namwan 15-2-2010 0/1072 namwan 15-2-2010 16:47
  รพ.ประสาท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา (พนักงานรับโทรศัพท์) namwan 15-2-2010 0/1075 namwan 15-2-2010 16:42
  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 8 อัตรา namwan 15-2-2010 0/1024 namwan 15-2-2010 16:39
  โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร รับสมัครบรรณารักษ์ห้องสุมด 1 อัตรา บัดนี้ถึง 15 ก.พ. namwan 13-2-2010 0/1279 namwan 13-2-2010 11:52
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา 19-25 ก.พ.นี้ namwan 13-2-2010 0/1301 namwan 13-2-2010 11:47
  โรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา(12 กพ - namwan 13-2-2010 0/1039 namwan 13-2-2010 11:40
  ศาลยุติธรรม รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายฯ (12 กพ-31 มีค) namwan 12-2-2010 0/1554 namwan 12-2-2010 15:22
  โรงพยาบาลลำพูน เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี (บัดนี้ ถึง 26-02-53) namwan 12-2-2010 0/1034 namwan 12-2-2010 10:56
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน namwan 12-2-2010 3/1326 namwan 12-2-2010 10:48
  ธนาคารกรุงไทย รับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาตรี-โท 6 ตำแหน่ง MK-JOB 11-2-2010 0/3102 MK-JOB 11-2-2010 16:04
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ(5000อัตรา) namwan 8-2-2010 4/3062 Nikorn 11-2-2010 15:48
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติ รับสมัครงานถึง 5 มี.ค.นี้ namwan 11-2-2010 0/1269 namwan 11-2-2010 12:53
  สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา namwan 11-2-2010 0/3552 namwan 11-2-2010 10:55
  โรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว MK-JOB 9-2-2010 1/1772 Nikorn 10-2-2010 19:45
  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด รับปวช. (บัดนี้ - 23 กุมภาพันธ์ 2553) namwan 10-2-2010 0/1019 namwan 10-2-2010 16:46
  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับวุฒิม.3 -ปวช. (บัดนี้ - 12 กุมภาพันธ์ 2553) namwan 10-2-2010 0/1346 namwan 10-2-2010 16:44
  ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว namwan 10-2-2010 0/1736 namwan 10-2-2010 16:40
  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานขับรถยนต namwan 10-2-2010 0/2050 namwan 10-2-2010 16:38
  โรงพยาบาลวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ต้องการรับสมัคร เจ้าพนักงาน เภสัชกรรม จำนวน 2 namwan 10-2-2010 0/1309 namwan 10-2-2010 16:37
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (บัดนี้ - 12 กุมภาพันธ์ 2553) MK-JOB 9-2-2010 0/1044 MK-JOB 9-2-2010 19:35
  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (บัดนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 2553 MK-JOB 9-2-2010 0/1288 MK-JOB 9-2-2010 19:34
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี รับ เจ้าพนักงานธุรการ (บัดนี้ - 12 กุมภาพันธ์ MK-JOB 9-2-2010 0/1166 MK-JOB 9-2-2010 19:34
  โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับ นักทรัพยากรบุคคล(บัดนี้ - 16 กุมภาพันธ์ 2553) MK-JOB 9-2-2010 0/1148 MK-JOB 9-2-2010 19:33
  เรือนจำจังหวัดอ่างทอง รับ เจ้าหน้าที่ธุรการ (บัดนี้ - 19 กุมภาพันธ์ 2553) MK-JOB 9-2-2010 0/1053 MK-JOB 9-2-2010 19:32
  กรมทรัพยากรน้ำ รับวุฒิม.3 - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 12 กุมภาพันธ์ 2553) MK-JOB 9-2-2010 0/1037 MK-JOB 9-2-2010 19:31
  โรงพยาบาลลำทะเมนชัย นครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกบุุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว MK-JOB 9-2-2010 0/1929 MK-JOB 9-2-2010 19:29
  ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รับพี่เลี้ยงผู้ติดยาเสพติด ปิดรับสมัคร 19 ก.พ. MK-JOB 9-2-2010 0/1071 MK-JOB 9-2-2010 19:26
  สำนักงาน พิจารณาโครงการวิจัย พบ. รับสมัครงาน2ตำแหน่ง MK-JOB 9-2-2010 0/862 MK-JOB 9-2-2010 19:24
  โรงพยาบาลสงฆ์ รับวุฒิป.4 - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 12 กุมภาพันธ์ 2553) MK-JOB 9-2-2010 0/1069 MK-JOB 9-2-2010 19:23
  สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี pennapach 9-2-2010 0/876 pennapach 9-2-2010 10:53
  เทศบาลลำปาง จะเปิดสอบข้าราชการ พนักงานเทศบาล namwan 8-2-2010 0/2267 namwan 8-2-2010 23:51
  สนง. สิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา namwan 8-2-2010 0/956 namwan 8-2-2010 16:17
  เมืองพัทยา เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเมืองพัทยา ไฟล์แนบ MK-JOB 8-2-2010 0/1174 MK-JOB 8-2-2010 13:59
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานฯ (ตำแหน่งนิติกร) MK-JOB 8-2-2010 0/841 MK-JOB 8-2-2010 13:40
  ธกส. ประกาศสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจและการเงิน ไฟล์แนบ namwan 28-1-2010 4/8315 slamdunk 6-2-2010 13:09
  สพฐ. เตรียมเปิดสอบครูช่วง เม.ย.53 นี้ รวม 28 เขต 33 สาขา 638 อัตรา MK-JOB 28-1-2010 1/6676 kibcy 4-2-2010 17:26
  คณะนิติศาสตร์ มช. รับพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา MK-JOB 4-2-2010 0/1147 MK-JOB 4-2-2010 16:54
  สนง. สิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา MK-JOB 4-2-2010 0/1255 MK-JOB 4-2-2010 16:52
  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รับสมัครครู 2 อัตรา MK-JOB 4-2-2010 0/1161 MK-JOB 4-2-2010 16:47
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. รับพนักงานมหาวิทยาลัย 7 อัตรา MK-JOB 4-2-2010 0/1330 MK-JOB 4-2-2010 16:44
  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับ เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ (บัดนี้ - 12 กุมภาพันธ์ 2553 namwan 2-2-2010 0/999 namwan 2-2-2010 17:32
  เทศบาลตำบลรัษฎา รับพนักงานจ้าง 11 อัตรา (บัดนี้ - 9 กุมภาพันธ์ 2553) namwan 2-2-2010 0/1228 namwan 2-2-2010 17:32
  สถาบันทันตกรรม รับ เจ้าพนักงานธุรการ (บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2553) namwan 2-2-2010 0/1126 namwan 2-2-2010 17:31
  สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง รับ วิศวกรโยธา (บัดนี้ - 4 กุมภาพันธ์ namwan 2-2-2010 0/1090 namwan 2-2-2010 17:30
  กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ไฟล์แนบ MK-JOB 1-2-2010 0/2951 MK-JOB 1-2-2010 17:15
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งสถาปนิก namwan 30-1-2010 0/1279 namwan 30-1-2010 10:49
  มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครช่างไฟฟ้า วุฒิ ปวส. namwan 30-1-2010 0/1310 namwan 30-1-2010 10:47
  โรงพยาบาลหนองคาย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร namwan 30-1-2010 0/1642 namwan 30-1-2010 10:46
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิการศึกษา ม.ศ.3, ม.3 ม.6 หรือเทียบเท่า namwan 30-1-2010 0/2543 namwan 30-1-2010 10:43
  สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 1 รับ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล MK-JOB 29-1-2010 0/1757 MK-JOB 29-1-2010 16:30
  เรือนจำกลางคลองเปรม รับ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (บัดนี้ - 5 กุมภาพันธ์ 2553) MK-JOB 29-1-2010 0/2026 MK-JOB 29-1-2010 16:29

สมาชิกที่กำลังใช้งานกระดานนี้