วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที

ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ

[ 11733 กระทู้ / 810 ตอบกลับ ]

รายละเอียดกระดาน: ข่าวสารการเปิดสอบบรรจุข้าราชการ รับสมัครพนักงานราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ฯลฯ

กระดานนี้ดูแลโดย: *เปิด ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ ดู โพสต์ล่าสุด
  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (บัดนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 2553 MK-JOB 9-2-2010 0/1315 MK-JOB 9-2-2010 19:34
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี รับ เจ้าพนักงานธุรการ (บัดนี้ - 12 กุมภาพันธ์ MK-JOB 9-2-2010 0/1191 MK-JOB 9-2-2010 19:34
  โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับ นักทรัพยากรบุคคล(บัดนี้ - 16 กุมภาพันธ์ 2553) MK-JOB 9-2-2010 0/1176 MK-JOB 9-2-2010 19:33
  เรือนจำจังหวัดอ่างทอง รับ เจ้าหน้าที่ธุรการ (บัดนี้ - 19 กุมภาพันธ์ 2553) MK-JOB 9-2-2010 0/1082 MK-JOB 9-2-2010 19:32
  กรมทรัพยากรน้ำ รับวุฒิม.3 - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 12 กุมภาพันธ์ 2553) MK-JOB 9-2-2010 0/1064 MK-JOB 9-2-2010 19:31
  โรงพยาบาลลำทะเมนชัย นครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกบุุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว MK-JOB 9-2-2010 0/1954 MK-JOB 9-2-2010 19:29
  ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รับพี่เลี้ยงผู้ติดยาเสพติด ปิดรับสมัคร 19 ก.พ. MK-JOB 9-2-2010 0/1096 MK-JOB 9-2-2010 19:26
  สำนักงาน พิจารณาโครงการวิจัย พบ. รับสมัครงาน2ตำแหน่ง MK-JOB 9-2-2010 0/887 MK-JOB 9-2-2010 19:24
  โรงพยาบาลสงฆ์ รับวุฒิป.4 - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 12 กุมภาพันธ์ 2553) MK-JOB 9-2-2010 0/1093 MK-JOB 9-2-2010 19:23
  สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี pennapach 9-2-2010 0/900 pennapach 9-2-2010 10:53
  เทศบาลลำปาง จะเปิดสอบข้าราชการ พนักงานเทศบาล namwan 8-2-2010 0/2293 namwan 8-2-2010 23:51
  สนง. สิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา namwan 8-2-2010 0/980 namwan 8-2-2010 16:17
  เมืองพัทยา เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเมืองพัทยา ไฟล์แนบ MK-JOB 8-2-2010 0/1197 MK-JOB 8-2-2010 13:59
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานฯ (ตำแหน่งนิติกร) MK-JOB 8-2-2010 0/868 MK-JOB 8-2-2010 13:40
  ธกส. ประกาศสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจและการเงิน ไฟล์แนบ namwan 28-1-2010 4/8363 slamdunk 6-2-2010 13:09
  สพฐ. เตรียมเปิดสอบครูช่วง เม.ย.53 นี้ รวม 28 เขต 33 สาขา 638 อัตรา MK-JOB 28-1-2010 1/6702 kibcy 4-2-2010 17:26
  คณะนิติศาสตร์ มช. รับพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา MK-JOB 4-2-2010 0/1171 MK-JOB 4-2-2010 16:54
  สนง. สิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา MK-JOB 4-2-2010 0/1280 MK-JOB 4-2-2010 16:52
  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รับสมัครครู 2 อัตรา MK-JOB 4-2-2010 0/1185 MK-JOB 4-2-2010 16:47
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. รับพนักงานมหาวิทยาลัย 7 อัตรา MK-JOB 4-2-2010 0/1356 MK-JOB 4-2-2010 16:44
  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับ เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ (บัดนี้ - 12 กุมภาพันธ์ 2553 namwan 2-2-2010 0/1023 namwan 2-2-2010 17:32
  เทศบาลตำบลรัษฎา รับพนักงานจ้าง 11 อัตรา (บัดนี้ - 9 กุมภาพันธ์ 2553) namwan 2-2-2010 0/1249 namwan 2-2-2010 17:32
  สถาบันทันตกรรม รับ เจ้าพนักงานธุรการ (บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2553) namwan 2-2-2010 0/1148 namwan 2-2-2010 17:31
  สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง รับ วิศวกรโยธา (บัดนี้ - 4 กุมภาพันธ์ namwan 2-2-2010 0/1114 namwan 2-2-2010 17:30
  กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ไฟล์แนบ MK-JOB 1-2-2010 0/2977 MK-JOB 1-2-2010 17:15
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งสถาปนิก namwan 30-1-2010 0/1302 namwan 30-1-2010 10:49
  มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครช่างไฟฟ้า วุฒิ ปวส. namwan 30-1-2010 0/1334 namwan 30-1-2010 10:47
  โรงพยาบาลหนองคาย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร namwan 30-1-2010 0/1666 namwan 30-1-2010 10:46
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิการศึกษา ม.ศ.3, ม.3 ม.6 หรือเทียบเท่า namwan 30-1-2010 0/2565 namwan 30-1-2010 10:43
  สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 1 รับ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล MK-JOB 29-1-2010 0/1779 MK-JOB 29-1-2010 16:30
  เรือนจำกลางคลองเปรม รับ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (บัดนี้ - 5 กุมภาพันธ์ 2553) MK-JOB 29-1-2010 0/2048 MK-JOB 29-1-2010 16:29
  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับพนักงานหลายอัตรา (บัดนี้ - 12 กุมภาพันธ์ 2553) MK-JOB 29-1-2010 0/2356 MK-JOB 29-1-2010 16:28
  สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย รับ สถาปนิก,วิศวกร (บัดนี้ - 29 มกราคม 2553) MK-JOB 29-1-2010 0/1202 MK-JOB 29-1-2010 16:27
  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับนักวิจัย, พนักงานบริการ (บัดนี้ - 29 มกราคม 2553) MK-JOB 29-1-2010 0/1077 MK-JOB 29-1-2010 16:27
  โรงพยาบาลอุดรธานี รับนักเทคนิคการแพทย์ (บัดนี้ - 29 มกราคม 2553) MK-JOB 29-1-2010 0/1541 MK-JOB 29-1-2010 16:26
  โรงพยาบาลลำพูน รับพนักงานนวด (บัดนี้ - 12 กุมภาพันธ์ 2553) MK-JOB 29-1-2010 0/1162 MK-JOB 29-1-2010 16:25
  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ MK-JOB 29-1-2010 0/1397 MK-JOB 29-1-2010 16:24
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และวันเวลาสถานที่สอบ รูปภาพที่แนบมา namwan 29-1-2010 1/3267 namwan 29-1-2010 11:55
  อบต. จังหวัดนครปฐม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลปี 2553 ไฟล์แนบ MK-JOB 16-1-2010 1/17781 MK-JOB 28-1-2010 20:01
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล 11 อัตรา MK-JOB 28-1-2010 0/2872 MK-JOB 28-1-2010 19:51
  โรงพยาบาลเลิดสิน รับพยาบาล, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (บัดนี้ - 12 กุมภา) namwan 28-1-2010 0/1056 namwan 28-1-2010 16:35
  โรงพยาบาลปทุมธานี รับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2553) namwan 28-1-2010 0/1106 namwan 28-1-2010 16:33
  สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว รับ ธุรการ (28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2553) namwan 28-1-2010 0/1156 namwan 28-1-2010 16:33
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับ เภสัชกรปฏิบัติการ (บัดนี้ - 29 มกราคม 2553) namwan 28-1-2010 0/1065 namwan 28-1-2010 16:32
  กองประมงต่างประเทศ ประกาศรับสมัครงาน พนักงานราชการ namwan 28-1-2010 0/1359 namwan 28-1-2010 16:31
  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา namwan 28-1-2010 0/990 namwan 28-1-2010 16:30
  คณะวิจิตรศิลป มช. รับสมัครพนักงานวิทยาลัยชั่วคราว 1 อัตรา MK-JOB 27-1-2010 0/1261 MK-JOB 27-1-2010 12:22
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. รับพนักงานวิทยาลัยชั่วคราว 2 อัตรา MK-JOB 27-1-2010 0/961 MK-JOB 27-1-2010 12:22
  มูลนิธิโครงการหลวง รับเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา MK-JOB 27-1-2010 0/1090 MK-JOB 27-1-2010 12:21
  โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม รับสมัคร จนท. 2 อัตรา MK-JOB 27-1-2010 0/1663 MK-JOB 27-1-2010 12:21
  ม.แม่โจ้ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา MK-JOB 27-1-2010 0/2731 MK-JOB 27-1-2010 12:19
  สนง.ตรวจบัญชี สหกรณ์ รับลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา MK-JOB 27-1-2010 0/977 MK-JOB 27-1-2010 12:17
  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัคร เจ้าหน้าที่พัสดุ วุฒิปริญญาตรี-โท MK-JOB 27-1-2010 0/1097 MK-JOB 27-1-2010 12:05
  สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ มีความประสงค์เปิดรับสมัครนิติกร MK-JOB 26-1-2010 0/2101 MK-JOB 26-1-2010 17:19
  โรงพยาบาลประจันตคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ถึง 27 ม.ค.นี้ MK-JOB 26-1-2010 0/906 MK-JOB 26-1-2010 17:18
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน MK-JOB 26-1-2010 0/1076 MK-JOB 26-1-2010 17:16
  สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับ26ม.ค.-5ก.พ.นี้ MK-JOB 26-1-2010 0/1037 MK-JOB 26-1-2010 17:15
  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัคร พนักงานราชการ นักวิจัย พนักงานบริการ MK-JOB 26-1-2010 0/982 MK-JOB 26-1-2010 17:13
  สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) MK-JOB 26-1-2010 0/1138 MK-JOB 26-1-2010 17:12
  โรงพยาบาลโพธิ์ไทร รับเภสัชกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (บัดนี้ - 25 มกราคม 2553) namwan 26-1-2010 0/1067 namwan 26-1-2010 16:51

สมาชิกที่กำลังใช้งานกระดานนี้