วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที

ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ

[ 11766 กระทู้ / 810 ตอบกลับ ]

รายละเอียดกระดาน: ข่าวสารการเปิดสอบบรรจุข้าราชการ รับสมัครพนักงานราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ฯลฯ

กระดานนี้ดูแลโดย: *เปิด ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ ดู โพสต์ล่าสุด
  อบต. จังหวัดยะลา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 53 ไฟล์แนบ MK-JOB 16-1-2010 0/3043 MK-JOB 16-1-2010 07:55
  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ รับสมัครผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์ MK-JOB 15-1-2010 0/1174 MK-JOB 15-1-2010 12:00
  บัณฑิตวิทยาลัย มช.รับสมัคร จนท.บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา MK-JOB 15-1-2010 0/1084 MK-JOB 15-1-2010 11:58
  อุทยานวิทยาศาตร์ภาคเหนือ รับสมัครลูกจ้างเหมาประจำอุทยาน 3 อัตรา MK-JOB 15-1-2010 0/1126 MK-JOB 15-1-2010 11:58
  รร.ราชประชานุเคราะห์ 30 แม่อาย รับครูจ้างสอน 2 อัตรา MK-JOB 15-1-2010 0/1167 MK-JOB 15-1-2010 11:57
  สหกรณ์การเกษตรแม่แตง รับ จนท.บัญชี 1 อัตรา MK-JOB 15-1-2010 0/1210 MK-JOB 15-1-2010 11:53
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิศวกรโยธา ไฟล์แนบ MK-JOB 8-1-2010 1/3502 ji_ra 14-1-2010 21:17
  รพ.ประสาท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา namwan 13-1-2010 0/948 namwan 13-1-2010 21:15
  รพ.ประสาท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา namwan 13-1-2010 0/1448 namwan 13-1-2010 21:14
  ศูนย์ศรีพัฒน์ แพทยศาสตร์ มช. รับพนักงานรายเดือน 6 ตำแหน่ง รวม 10 อัตรา namwan 13-1-2010 0/1302 namwan 13-1-2010 21:12
  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ ไฟล์แนบ MK-JOB 13-1-2010 0/2084 MK-JOB 13-1-2010 14:02
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครผู้เชี่ยวบาญเฉพาะด้านกฎหมาย ไฟล์แนบ MK-JOB 13-1-2010 0/1039 MK-JOB 13-1-2010 13:59
  สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์(พนักงานราชการ) ไฟล์แนบ MK-JOB 13-1-2010 0/3413 MK-JOB 13-1-2010 13:48
  มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ) ไฟล์แนบ MK-JOB 13-1-2010 0/1770 MK-JOB 13-1-2010 13:36
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครข้าราชการ นักวิชาการอุตสาหกรรม ไฟล์แนบ MK-JOB 13-1-2010 0/3304 MK-JOB 13-1-2010 13:30
  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบข้าราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ไฟล์แนบ MK-JOB 13-1-2010 0/2920 MK-JOB 13-1-2010 12:49
  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครข้าราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติกร ไฟล์แนบ namwan 12-1-2010 0/2431 namwan 12-1-2010 12:11
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ธกส. ประจำสาขา และสำนักงาน ธกส. จังหวัด ปี 2552 MK-JOB 12-1-2010 0/18193 MK-JOB 12-1-2010 11:21
  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ไฟล์แนบ MK-JOB 8-1-2010 0/2045 MK-JOB 8-1-2010 14:03
  สาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ไฟล์แนบ MK-JOB 8-1-2010 0/2459 MK-JOB 8-1-2010 14:02
  กองทัพอากาศ ดอนเมือง รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 9530 บาท ไฟล์แนบ MK-JOB 8-1-2010 0/3363 MK-JOB 8-1-2010 13:36
  สำนักงานจังหวัดสระบุรี รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 9530 บาท ไฟล์แนบ MK-JOB 8-1-2010 0/2004 MK-JOB 8-1-2010 12:56
  โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ไฟล์แนบ MK-JOB 8-1-2010 0/1757 MK-JOB 8-1-2010 12:47
  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ(พนักงานราชการทั namwan 8-1-2010 0/1860 namwan 8-1-2010 00:43
  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 6 เชียงใหม่ รับพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา namwan 6-1-2010 0/2245 namwan 6-1-2010 17:09
  สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์เชียงใหม่ รับพนักงานราชการ จนทระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา namwan 6-1-2010 0/1195 namwan 6-1-2010 17:09
  ศุลกากรพิบูลมังสาหาร รับศุลการักษ์ (บัดนี้ - 8 มกราคม 2553) namwan 6-1-2010 0/1549 namwan 6-1-2010 17:08
  สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) รับนายช่างโยธา, วิศวกรโยธา (บัดนี้ - 8 ม.ค.) namwan 6-1-2010 0/2632 namwan 6-1-2010 17:07
  โรงพยาบาลพุทธชินราช รับ พยาบาลวิชาชีพ (บัดนี้ - 12 มกราคม 2553) namwan 6-1-2010 0/1297 namwan 6-1-2010 17:04
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รับ นักเทคนิคการแพทย์ (บัดนี้ - 22 มกราคม 2553) namwan 6-1-2010 0/1246 namwan 6-1-2010 17:03
  โรงพยาบาลชัยภูมิ รับ ครูนักวิชาการศึกษา (บัดนี้ - 22 มกราคม 2553) namwan 6-1-2010 0/1319 namwan 6-1-2010 16:58
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รับ นักวิชาการเงินและบัญชี/ คอมพิวเตอร์ namwan 6-1-2010 0/1198 namwan 6-1-2010 16:56
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (บัดนี้ - 14 ม.ค. 255 namwan 6-1-2010 0/1485 namwan 6-1-2010 16:54
  ประกาศศูนย์พัฒนาสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง namwan 6-1-2010 0/1350 namwan 6-1-2010 16:52
  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ (รับสมัครออนไลน์) ไฟล์แนบ namwan 5-1-2010 0/2149 namwan 5-1-2010 18:16
  กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการหลายตำแหน่ง หลายอัตรา (สมัครออนไลน์) ไฟล์แนบ namwan 5-1-2010 0/2266 namwan 5-1-2010 18:09
  องค์การสวนยาง เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำ รวม 30 อัตรา ไฟล์แนบ namwan 30-12-2009 0/3340 namwan 30-12-2009 15:17
  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินพนักงานราชการ MK-JOB 30-12-2009 0/1061 MK-JOB 30-12-2009 12:30
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา MK-JOB 30-12-2009 0/913 MK-JOB 30-12-2009 12:29
  รร. ราชประชานุเคราะห์ 31 แม่แจ่ม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา MK-JOB 30-12-2009 0/1208 MK-JOB 30-12-2009 12:29
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานบริหารงานทั่วไป ไฟล์แนบ MK-JOB 30-12-2009 0/1120 MK-JOB 30-12-2009 12:27
  กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครพนักงานการเงินและบัญชี MK-JOB 30-12-2009 0/2075 MK-JOB 30-12-2009 10:38
  รับสมัคร ลูกจ้างประจำจุดรับซื้อข้าว จังหวัดเชียงใหม่ MK-JOB 28-12-2009 0/1270 MK-JOB 28-12-2009 17:13
  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่ รับสมัคร ครูอัตราจ้าง 2 ตำแหน่ง MK-JOB 28-12-2009 0/1750 MK-JOB 28-12-2009 17:05
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ไฟล์แนบ MK-JOB 28-12-2009 0/1168 MK-JOB 28-12-2009 17:00
  กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ไฟล์แนบ MK-JOB 28-12-2009 0/1384 MK-JOB 28-12-2009 16:59
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 1 อัตรา namwan 24-12-2009 0/1027 namwan 24-12-2009 16:57
  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ รับสมัครผู้จัดการ 1 อัตรา namwan 24-12-2009 0/1106 namwan 24-12-2009 16:56
  สรรพากรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลาและสถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร MK-JOB 23-12-2009 0/4620 MK-JOB 23-12-2009 10:32
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย namwan 22-12-2009 0/1764 namwan 22-12-2009 18:11
  สนง.จังหวัดปทุมธานี รับสมัครพนักงานราชการประเภททั่วไป วุฒิปวช.-ปริญญาตรี 2 อัตรา namwan 22-12-2009 0/1188 namwan 22-12-2009 18:09
  รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ กระทรวงสาธารณสุข ถึง 25 ธ.ค.นี้ namwan 22-12-2009 0/1732 namwan 22-12-2009 18:07
  กรมสวัสดิการ ทอ. รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา namwan 22-12-2009 0/1301 namwan 22-12-2009 18:06
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ namwan 22-12-2009 0/1376 namwan 22-12-2009 18:04
  โรงพยาบาลสุโขทัย รับพนักงานธุรการ (บัดนี้ - 25 ธันวาคม 2552 ) namwan 22-12-2009 0/1363 namwan 22-12-2009 18:03
  โรงพยาบาลวังน้อย รับวุฒิม.3 - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 25 ธันวาคม 2552) namwan 22-12-2009 0/1191 namwan 22-12-2009 18:01
  กองเภสัชกรรม รับเจ้าหน้าที่ช่วยงานด้านสาธารณสุข , คอมพิวเตอร์ namwan 22-12-2009 0/1417 namwan 22-12-2009 18:00
  กรมสวัสดิการทหารอากาศ รับม.3 - ปวช. (บัดนี้ - 29 ธันวาคม 2552) namwan 22-12-2009 0/1928 namwan 22-12-2009 18:00
  การกีฬาแห่งประเทศไทย รับวุฒิปริญญาโท (บัดนี้ - 25 ธันวาคม 2552) namwan 22-12-2009 0/1092 namwan 22-12-2009 17:59
  โรงพยาบาลสันทราย รับเจ้าพนักงานสาธารณสุข (บัดนี้ - 30 ธันวาคม 2552) namwan 22-12-2009 0/1213 namwan 22-12-2009 17:58

สมาชิกที่กำลังใช้งานกระดานนี้