วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอยุธยา เปิดสอบแข่งขันเป็นพนักงานเทศบาล

ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอยุธยา เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 120 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน - 15 ตุลาคม 2553

หนังสือประกาศ
http://www.ayutthayalocal.go.th/UserFiles/File/test%202553.pdf

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน รวม 120 อัตรา
ก. สายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 1
(1)เจ้าหน้าที่ธุรการ      จำนวน 7 อัตรา
(2)เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   จำนวน 4 อัตรา
(3)เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์      จำนวน 1 อัตรา
(4)เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี      จำนวน 3 อัตรา
(5)เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้      จำนวน 1 อัตรา
(6)เจ้าหน้าที่พัสดุ      จำนวน 4 อัตรา
(7)เจ้าหน้าที่การประปา      จำนวน 4 อัตรา
(8)ช่างโยธา         จำนวน  3 อัตรา
         รวม 27 อัตรา

ข. สายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 2
(1)เจ้าพนักงานธุรการ      จำนวน 13 อัตรา
(2)เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จำนวน 4 อัตรา
(3)เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้      จำนวน 5 อัตรา
(4)เจ้าพนักงานพัสดุ      จำนวน 4 อัตรา
(5)เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   จำนวน 2 อัตรา
(6)เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน   จำนวน 4 อัตรา
(7)เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน      จำนวน 1 อัตรา
(8)นายช่างโยธา      จำนวน 10 อัตรา
(9)นายช่างไฟฟ้า      จำนวน 2 อัตรา
         รวม 45 อัตรา

ค. สายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 3
(1)บุคลากร         จำนวน 5 อัตรา
(2)นักพัฒนาชุมชน      จำนวน 10 อัตรา
(3)นักวิชาการคลัง      จำนวน 1 อัตรา
(4)นักวิชาการเงินและบัญชี      จำนวน 1 อัตรา
(5)นักวิชาการจัดเก็บรายได้      จำนวน 1 อัตรา
(6)นักวิชาการพัสดุ      จำนวน 1 อัตรา
(7)นักวิชาการศึกษา      จำนวน 8 อัตรา
(8)เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   จำนวน 4 อัตรา
(9)เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน      จำนวน 2 อัตรา
(10)เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร   จำนวน 3 อัตรา
(11)เจ้าพนักงานเทศกิจ      จำนวน 1 อัตรา
(12)สันทนาการ      จำนวน 1 อัตรา
(13)นิติกร         จำนวน 4 อัตรา
(14)วิศวกรโยธา      จำนวน 3 อัตรา
(15)ครูผู้ช่วย สาขาคณิตศาสตร์   จำนวน 1 อัตรา
(16)ครูผู้ช่วย สาขาวิทยาศาสตร์   จำนวน 1 อัตรา
(17)ครูผู้ช่วย สาขาคอมพิวเตอร์   จำนวน 1 อัตรา
         รวม 48 อัตรา   
      
   
คุณสมบัติ
ต้องมีใบรับรองการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบ

วัน เวลาการสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน - 15 ตุลาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
ณ หอประชุมเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ถ.นเรศวร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2553

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยธุยาเป็นเจ้าของบัญชีสอบแข่งขัน
สามารถอนุญาตให้เทศบาลอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือส่วนราชการอื่นภายในจังหวัดขอใช้บัญชีได้


รายละเอียดเพิ่มเติมที่   

http://www.ayutthayalocal.go.th

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง