วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจวบคีรีขันธ์ เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ พนักงานส่วนตำบล

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล


เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล  คลิกที่นี่

เรื่อง ผนวก ก.ข.(ตำแหน่งที่รับสมัครและคุณสมบัติทั่วไป)  คลิกที่นี่

เรื่อง ผนวก ค.(คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งระดับ 1)  คลิกที่นี่

เรื่อง ผนวก ค.(คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งระดับ 2)  คลิกที่นี่

เรื่อง ผนวก ค.(คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งระดับ 3)  คลิกที่นี่

เรื่อง ผนวก ง.(รายละเอียดวิชาสอบ)  คลิกที่นี่

เรื่อง ผนวก จ.(หลักฐานที่ต้องยื่นวันสัมภาษณ์)  คลิกที่นี่

หนังสือแจ้ง ก.อบต.จังหวัดทุกจังหวัด  คลิกที่นี่

เพิ่มเติมนะครับ

http://www.glocalprachuap.org/book53/doc_position_test2.rar << โหลดทุกไฟล์

สำนักงานท้องถิ่นประจวบคีรีขันธ์  รับสมัครพนักงานส่วนตำบลประจำปี2554 จำนวน 25 ตำแหน่ง 146 อัตรา

การสอบแข่งขันพนักงานส่วนตำบล :
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานส่วนตำบล 18 ต.ค.- 8 พ.ย.53
http://www.glocalprachuap.org/book53/doc_position_test2.rar

ยื่นใบสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
คำเตือน ! ก่อนสมัครโปรดตรวจสอบคุณสมบัติให้ชัดเจน หากไม่ทราบให้
สอบถามผู้รู้ เพราะหากคุณสมบัติไม่ครบจะไม่ได้รับการประกาศผล
ตำแหน่งที่ ก.อบต.จังหวัด เห็นชอบให้รับสมัครสอบ
http://www.glocalprachuap.org/book53/doc_position_test.pdf
มีปัญหาระหว่างรับสมัครวันปกติโทร. 0-3260-2352 หรือ 0-3260-4442
วันหยุด โทร. 08-4025-9287 หรือ 08-9910-5630


หนังสือแจ้ง ก. อบต. ทุกจังหวัด
http://www.perdsorbtoday.com/fil ... c_position_test.pdf

ประกาศรับสมัครสอบ
http://www.perdsorbtoday.com/file/prachuaplocal/2_document.pdf

ภาคผนวก ก ข (ตำแหน่งที่รับสมัครและคุณสมบัติทั่วไป)
http://www.perdsorbtoday.com/file/prachuaplocal/3_document.pdf

ภาคผนวก ค (คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งระดับ 1)
http://www.perdsorbtoday.com/file/prachuaplocal/4_document.pdf

ภาคผนวก ค (คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งระดับ 2)
http://www.perdsorbtoday.com/file/prachuaplocal/5_document.pdf

ภาคผนวก ค (คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งระดับ 3)
http://www.perdsorbtoday.com/file/prachuaplocal/6_document.pdf

ภาคผนวก ง (รายละเอียดวิชาสอบ)
http://www.perdsorbtoday.com/file/prachuaplocal/7_document.pdf

ภาคผนวก จ (หลักฐานที่ต้องยื่นวันสัมภาษณ์)
http://www.perdsorbtoday.com/file/prachuaplocal/8_document.pdf

รายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัคร
http://www.perdsorbtoday.com/fil ... c_position_test.pdf

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน จำนวน 25 ตำแหน่ง 146 อัตรา
1.1 ตำแหน่งเริ่มต้นจากสายงานระดับ 1 รวม 54 อัตรา
1.2 ตำแหน่งเริ่มต้นจากสายงานระดับ 2 รวม 51 อัตรา
1.3 ตำแหน่งเริ่มต้นจากสายงานระดับ 3 รวม 41 อัตรา
ดังนี้
ก. ตำแหน่งเริ่มต้นจากสายงานระดับ 1 รวม 54 อัตรา
(1) เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 8 อัตรา
(2 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 7 อัตรา
(3) เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 7 อัตรา
(4) เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 9 อัตรา
(5) ช่างโยธา จำนวน 17 อัตรา
(6) ช่างสำรวจ จำนวน 2 อัตรา
(7) ช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
(8) เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 อัตรา
ข. ตำแหน่งเริ่มต้นจากสายงานระดับ 2 รวม 51 อัตรา
(1) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา
(2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 9 อัตรา
(3) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 5 อัตรา
(4) เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 6 อัตรา
(5) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 9 อัตรา
(6) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 4 อัตรา
(7) นายช่างโยธา จำนวน 7 อัตรา
(8) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 2 อัตรา
(9) เจ้าพนักงานการประปา จำนวน 2 อัตรา
ค. ตำแหน่งเริ่มต้นจากสายงานระดับ 3 รวม 41 อัตรา
(1) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา
(2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 11 อัตรา
(3) นักวิชาการศึกษา จำนวน 8 อัตรา
(4) นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
(5) นิติกร จำนวน 11 อัตรา
(6) นักวิชาการเกษตร จำนวน 3 อัตรา
(7) วิศวกรโยธา จำนวน 2 อัตรา
(8) นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 อัตรา
การรับสมัครสอบ

4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ให้สมัครด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2553 - 8 พฤศจิกายน 2553 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เว็บไซต์ http://job.glocalprachuap.org  หรือ http://www.glocalprachuap.org  หรือ http://www.prachuaplocal.go.th

เครดิตเว็บ: perdsorbtoday.com

TOP

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง