วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จำนวน 1 อัตรา

ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการรับโอนเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.พ.อ. กำหนดตามนัยหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0509(4) /ว 1607 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจึงประกาศรับสมัครรับโอนข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จำนวน 1 อัตรา


อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง