วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

บ้านเฟื่องสุขรับสมัครวิศวกร สถาปนิก และประชาสัมพันธ์ ด่วนๆๆ

1. วิศวกรโยธา                        2        อัตรา
1. ชาย อายุ 35  ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี วศ.บ.(โยธา)
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
3. มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรร 5 ปีขึ้นไป
4. มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (word, Excel, Power Point) Microsoft Project, Auto
     CAD, 3D และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
5. ออกแบบ คำนวณโครงสร้าง และ ถอดแบบประมาณราคา
6.. Estimated (ประมาณราคางาน คิดปริมาณงาน ทำอกสารงานลด งานเพิ่มได้)
7.. จัดทำต้นทุนค่าก่อสร้างของโครงการ  และทำบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา B.O.Q (Bill of
     Quantities)
8. ศึกษาระบบควบคุมงบประมาณโครงการและควบคุมต้นทุนตามแผนงาน
2. สถาปนิก                        1        อัตรา
1. ชาย,หญิง อายุ 35  ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
3. มีประสบการณ์ในด้านการออกแบบอาคาร 3 ปีขึ้นไป
4.มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (word, Excel, Power Point) Microsoft Project, Auto
   CAD, 3D ,SKETCH UP, PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจะ
   ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรู้ความสนใจในการออกแบบและการเขียนแบบ ทั้งงานสถาปัตย์และงานตกแต่งภายใน
6. สามารถเขียนแบบก่อสร้าง ลงรายละเอียดวัสดุ รวมไปถึงคิด detail งานได้ เพื่อใช้ในการยื่นขอ
อนุญาตได้เป็นอย่างดี
7.มีความเข้าใจแบบก่อสร้าง และส่วนประกอบทางด้านสถาปัตยกรรม เป็นอย่างดี
3. ประชาสัมพันธ์                        1        อัตรา
1. หญิง อายุ 20  ปีขึ้นไป วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์ 2 ปีขึ้นไป
3. มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจในตนเอง
4. มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office


โครงการบ้านจัดสรรที่ตั้งโครงการ บ างบัวทอง นนทบุรี
**ทุกตำแหน่ง เงินเดือน+โบนัส ตามความสามารถ และประสบการณ์**
1/3 ม.13  ต.บางบัวทอง  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110  โทร 0-2922-5304
ติดต่อ คุณจิรวรรณ jirawan_ch@hotmail.com

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง