วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

กรมประชาสัมพันธ์ รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง คีตศิลปินปฏิบัติงาน (สากล)

กรมประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่ง คีตศิลปินปฏิบัติงาน (สากล) โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : คีตศิลปินปฏิบัติงาน (สากล)
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคีตศิลป์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ขับร้องเพลงไทยเดิม เพลงไทยสากล เพลงสากลและเพลงภาษาอื่น ๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านคีตศิลป์
(2) ฝึกซ้อม การขับร้องเดี่ยว และขับร้องหมู่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
(3) ศึกษา จดจำ บทเพลง โน้ตเพลง จังหวะ ลีลา ท่วงทำนอง และศิลปะในการขับร้องเพลงต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเป็นการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน
(4) คัดลอก เก็บรวมรวม และจัดเตรียมบทเพลง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านคีตศิลป์
2. ด้านการบริการ
(1) เผยแพร่งานด้านคีตศิลป์ไทยและสากล เพื่อให้ความรู้และความบันเทิงแก่สาธารณชน และผู้ที่สนใจ
(2) ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ

ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) :  1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
     - สอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน)
        โดยจะทดสอบ          -  หลักการใช้เสียงขั้นพื้นฐาน
                          -  หลักการร้องเพลงตามแนววงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์
                          -  ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีโน้ตเบื้องต้น
    - สอบปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน)  
       โดยจะทดสอบ          -  ร้องเพลงของวงกรมประชาสัมพันธ์ 1 เพลง คือ เพลงบุพเพสันนิวาส
                          -  ร้องเพลงทั่วไป ได้แก่  เพลงไทยสากล  เพลงสากล เพลงลูกทุ่ง โดยจับฉลากเลือกมา 1 เพลง
2. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 100 คะแนน

ทักษะ/สมรรถนะ : -

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 จนถึง วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมประชาสัมพันธ์

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง