วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 กองพลรบพิเศษที่ 1 รับสมัคร พลทหารกองประจำการ

กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 กองพลรบพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัคร ชายไทย วันที่ 1 ต.ค.52 ถึง 10 ต.ค.52


เปิดรับสมัคร ชายไทย การศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) อายุระหว่าง 18 - 25 ปี ( เกิด พ.ศ.2527 - 2534 )

มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ และใจถึง เพื่อคัดเลือกเข้าเป็น พลทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร) รุ่นที่ 20 (จำนวน 80 นาย)

เริ่มเปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค.52 ถึง 10 ต.ค.52 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 0800 - 1630 น.

สถานที่รับสมัคร กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ : กองพันจู่โจม ค่ายเอราวัณ ต. เขาสามยอด อ.เมือง จ. ลพบุรี 15000

โทรบ้านเมือง : ( 036 ) 412648 , ( 036 ) 412668

โทรทหาร : 37724 ,37725

ที่รับสมัครและทดสอบ กองพันจู่โจม ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี โทร.(036)412648, ( 036 ) 412668หลักฐานการรับสมัคร

1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร และบิดา- มารดา พร้อมตัวจริง

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมตัวจริง

3. สำเนา สด.9 หรือ สด.43 พร้อมตัวจริง

4. สำเนาการจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม (ถ้ามีพร้อมตัวจริง)

5. สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ - นามสกุล ( ถ้ามี พร้อมตัวจริง )

6. สำเนามรณะบัตรของ บิดา - มารดา ( ถ้ามี พร้อมตัวจริง )

7. สำเนาใบสมรส (ถ้ามี พร้อมตัวจริง )

8. สำเนาวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6

9. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

***ข้อ 1 - 8 ถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ชุด***
คุณสมบัติผู้เข้ารับสมัคร

1. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( ป.6 )

3. ไม่เป็นสมณเพศ ไม่เป็นนักบวชหรือนักพรตในศาสนาอื่น ๆ

4. เป็นทหารกองเกิน ซึ่งมีอายุระหว่าง 18-25 ปีบริบูรณ์ ( เกิด พ.ศ.2527 - 2534 )

5. ไม่รับผู้จบ รด.ปี 3 ขึ้นไป และทหารกองหนุน (ผ่านการเป็นพลทหารมาแล้ว) /ถ้าเกณฑ์ทหารมาแล้ว และจับฉลากได้ใบดำสามารถสมัครได้

6. ต้องไม่เป็นคนพิการ ทุพพลภาพ หรือไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร มีส่วนสูง 160 ซม.ขึ้นไป

7. ไม่ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกปลดออกจากราชการ

8. ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างตกเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญา

9. ไม่เป็นผู้ซึ่งเคยถูกพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก (เว้นเป็นความผิดลักษณะลหุโทษ หรือความผิดซึ่งกระทำโดยความประมาท )ท่าที่ใช้ในการทดสอบร่างกาย

1. ท่าดันพื้น ภายในเวลา 2 นาที

2. ท่าลุกนั่ง ภายในเวลา 2 นาที

3. ดึงข้อราวเดี่ยว ต่อเนื่องกัน

4. วิ่งระยะทาง 1 ไมล์

5. ว่ายน้ำระยะทาง 100 เมตร

และทดสอบกำลังใจ 9 สถานี

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง