วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัคร พนักงานสื่อสาร

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัคร พนักงานสื่อสาร

ประกาศรับสมัคร :  ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง           
ชื่อตำแหน่ง :  พนักงานสื่อสาร
อัตราเงินเดือน :  5,840 บาท
ประเภท :   
จำนวนตำแหน่งว่าง :  4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :  ปวช.

รายละเอียดวุฒิ :  
1) ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอุตสาหกรรม ช่างวิทยุและโทรคมนาคม
2) มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  
1. ปฏิบัติงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ด้านการสื่อสารของสำนักงาน ป.ป.ช.
2. ดูแล ตรวจสอบ รักษาเครื่องมือสื่อสาร เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ป.ป.ช.
3. ปฏิบัติงานระบบความปลอดภัยของระบบการสื่อสารและระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน ป.ป.ช.
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  ดำเนินการโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยจะประเมินผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้ารับการคัดเลือกและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ช. ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ เป็นต้น

ทักษะ/สมรรถนะ :  -
  
  
เงื่อนไข :  ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :  วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ถึง วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
Website :  http://www.nacc.go.th/

ประกาศรับสมัคร :   
http://job.ocsc.go.th/images/Job/634136845111070000.pdf

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง