วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานการเงินและบัญชี เงินเดือน 7,010 บาท

กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานการเงินและบัญชี เงินเดือน 7,010 บาท

ประกาศรับสมัคร :  พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง :  พนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน :  7,010 บาท
ประเภท :  บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :  1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :  ปวช.

รายละเอียดวุฒิ :  ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบใบสำคัญลงทะเบียนและเก็บหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี คัดแยกประเภทใบสำคัญ เขียนเสร็จรับเงิน ทำใบเบิกและใบนำส่งเงิน ช่วยทำฎีกาเบิกเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยนำเงินฝากและเบิกเงินจากธนาคาร ช่วยตรวจนับและรับจ่ายเงินสดและสิ่งแทนตัวเงิน ช่วยรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงบประมาณ และการขออนุมัติเงินงบประมาณช่วยทำบัญชีบางประเภทเช่นบัญชีรับ-จ่ายเงิน บัญชีพัสดุ ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  
ภาคความรู้
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
ภาคความสามารถ
- ความสามารถในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ และโปรแกรมตารางทำการ (ทดสอบการทำตางรางทำการและคำนวณ)

  
ทักษะ/สมรรถนะ :  
- ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- ความละเอียดรอบคอบ
- ความซื่อสัตย์
- ความอดทน เสียสละและเต็มในใจการให้บริการ(Service Mind)
- มนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี

เงื่อนไข :  ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :  วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2552
Website :  http://www.excise.go.th


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

พนักงานการเงิน.pdf (113.93 KB)

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง