วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุข้าราชการตำแหน่งวิศวกรการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุข้าราชการตำแหน่งวิศวกรการเกษตร
  
ประกาศรับสมัคร :  ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :  วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :  7,940 บาท
ประเภท :  วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :  1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ :  ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการเกษตร หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของสำนักงาน ก.พ.
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมการเกษตร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ (รายละเอียดดูในประกาศรับสมัคร)
  
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  
1.ความรู้ทางด้านการใช้ บำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องจักรกลเกษตรต่าง ๆ
2.ความรู้ทางด้านการออกแบบเครื่องจักรกลและชิ้นส่วนต่าง ๆ (Machine Design)
3.ความรู้ทางด้านการทดสอบเครื่องจักรกลเกษตรต่าง ๆ (Testing and Evaluation)
4.ความรู้ทางด้านการเขียนแบบเครื่องกลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (AutoCAD) หรือโปรแกรมวิเคราะห์ทางวิศวกรรมอื่น ๆ เป็นต้น
  
ทักษะ/สมรรถนะ :  สมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็น
เงื่อนไข :  ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :  วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ถึง วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2553


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

กรมวิชาการเกษตร.pdf (104.34 KB)

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง