คำค้น: พนักงานราชการ

  กระดาน ผู้โพสต์ ตอบกลับ/ดู โพสต์ล่าสุด
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ namwan 6-7-2010 1 / 1956 แตสวย 19-2-2011 11:06
รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม(รพ.อุทัยธานี) ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 17-11-2010 0 / 1523 MK-JOB 17-11-2010 15:30
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัคร พนักงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและผน (ป.ตรี) ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 31-7-2010 1 / 1236 ตรัง 7-10-2010 11:19
กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 22-7-2010 1 / 2424 bewkung 27-8-2010 17:25
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 25-8-2010 0 / 1326 MK-JOB 25-8-2010 11:25
กรมคุมประพฤติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ (ชัยนาท) ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 25-8-2010 0 / 2494 MK-JOB 25-8-2010 11:23
กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 25-8-2010 0 / 1174 MK-JOB 25-8-2010 11:20
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (เขต8) ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 25-8-2010 0 / 2231 MK-JOB 25-8-2010 11:15
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง คีตศิลปิน ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 23-8-2010 0 / 1026 MK-JOB 23-8-2010 17:05
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัคร เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 23-8-2010 0 / 1151 MK-JOB 23-8-2010 17:02
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ประกาศและรายงานข่าว ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 23-8-2010 0 / 1375 MK-JOB 23-8-2010 16:59
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแนห่ง นายช่างภาพ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 23-8-2010 0 / 1059 MK-JOB 23-8-2010 16:49
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ดุริยางคศิลปินสากล (Tenor) ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 23-8-2010 0 / 975 MK-JOB 23-8-2010 16:43
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ดุริยางคศิลปินสากล (Bass) ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 23-8-2010 0 / 884 MK-JOB 23-8-2010 16:38
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัคร พนักงานราชการ ดุริยางคศิลปินสากล (Alto) ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 23-8-2010 0 / 1045 MK-JOB 23-8-2010 16:33
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง ดุริยางคศิลปินสากล (Trumpet) ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 23-8-2010 0 / 979 MK-JOB 23-8-2010 16:32
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง ดุริยางคศิลปินสากล (Violin) ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 23-8-2010 0 / 1046 MK-JOB 23-8-2010 16:29
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัคร คีตศิลปิน (เทคนิค) ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 23-8-2010 0 / 1127 MK-JOB 23-8-2010 16:27
สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 2-8-2010 0 / 1218 MK-JOB 2-8-2010 17:20
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา รับสมัคร นักวิชาการการเงินและบัญชี ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 2-8-2010 0 / 2273 MK-JOB 2-8-2010 17:17
กรมวิชาการเกษตร รับสมัคร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (เขต 1) ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 31-7-2010 0 / 2138 MK-JOB 31-7-2010 17:28
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัคร บรรณารักษ์ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 31-7-2010 0 / 1203 MK-JOB 31-7-2010 16:40
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 31-7-2010 0 / 835 MK-JOB 31-7-2010 16:37
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 31-7-2010 0 / 1082 MK-JOB 31-7-2010 13:18
กรมสรรพสามิต รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 22-7-2010 1 / 1873 water154 30-7-2010 12:07
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 29-6-2010 2 / 1340 aozuza 28-7-2010 19:03
กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 22-7-2010 0 / 1680 MK-JOB 22-7-2010 18:39
กรมสรรพสามิต รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 22-7-2010 0 / 1671 MK-JOB 22-7-2010 18:37
กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 22-7-2010 0 / 1868 MK-JOB 22-7-2010 18:33
กองทัพอากาศ รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 22-7-2010 0 / 1590 MK-JOB 22-7-2010 18:31
กองทัพอากาศ รับสมัคร พนักงานธุรการ และพนักงานบริการ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 22-7-2010 0 / 1806 MK-JOB 22-7-2010 17:37
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 22-7-2010 0 / 1415 MK-JOB 22-7-2010 17:28
กรมวิชาการเกษตร รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร ปิดรับสมัครวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 22-7-2010 0 / 2206 MK-JOB 22-7-2010 17:21
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ) ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 29-6-2010 1 / 1548 nongnong333 12-7-2010 08:56
กรมวิชาการเกษตร(เขต 2) รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรี ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 9-7-2010 1 / 2715 khow333 9-7-2010 12:32
กรมวิชาการเกษตร (เขต 2) รับสมัคร ช่างไฟฟ้า วุฒิ ปวช. ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 9-7-2010 0 / 1727 MK-JOB 9-7-2010 00:51
ร.ร.บ้านบ่อสำโรง สพท.ชุมพร เขต 1 รับสมัครครูผู้สอบ วุฒิ ปริญญาตรี ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 9-7-2010 0 / 1917 MK-JOB 9-7-2010 00:27
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 8-7-2010 0 / 2406 MK-JOB 8-7-2010 01:10
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายแล ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 8-7-2010 0 / 1287 MK-JOB 8-7-2010 01:09
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 8-7-2010 0 / 2601 MK-JOB 8-7-2010 01:07
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัคร นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 8-7-2010 0 / 1594 MK-JOB 8-7-2010 01:06
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัคร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างประเทศ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 8-7-2010 0 / 1101 MK-JOB 8-7-2010 01:05
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 8-7-2010 0 / 1295 MK-JOB 8-7-2010 01:03
ร.ร.แก่งหางแมวพิทยาคาร (จันทบุรี) รับสมัครครูผู้สอน (วุฒิ ป.ตรี) ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 8-7-2010 0 / 2139 MK-JOB 8-7-2010 01:00
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร พนักงานโยธา วุฒิ ปวท ปวส ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ namwan 6-7-2010 0 / 1225 namwan 6-7-2010 19:38
สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ namwan 6-7-2010 0 / 1482 namwan 6-7-2010 19:31
สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัคร พนักงานสื่อสาร ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ namwan 6-7-2010 0 / 1058 namwan 6-7-2010 19:29
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ namwan 6-7-2010 0 / 1177 namwan 6-7-2010 19:21
กรมศุลกากร รับสมัครพนักงานประจำสำนักงาน วุฒิ ปวช 63 ตำแหน่ง ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ namwan 1-7-2010 1 / 4190 tonaff 2-7-2010 19:33
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการหญิง ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ namwan 1-7-2010 0 / 2698 namwan 1-7-2010 16:21
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร รับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ namwan 1-7-2010 0 / 2104 namwan 1-7-2010 16:01
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 29-6-2010 0 / 1307 MK-JOB 29-6-2010 23:32
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 29-6-2010 0 / 1306 MK-JOB 29-6-2010 23:25
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์(พนักงานราชการ) ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 29-6-2010 0 / 1355 MK-JOB 29-6-2010 23:16
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานโยธา (ปวท. , ปวส.) ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 16-3-2010 1 / 2175 poopenteeluck 19-3-2010 20:18
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานสินค้ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ cpd_nonthaburi 17-3-2010 1 / 2265 MK-JOB 17-3-2010 11:20