คำค้น: รับสมัครวิศวกรไฟฟ้า

  กระดาน ผู้โพสต์ ตอบกลับ/ดู โพสต์ล่าสุด
บริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ภาคกลาง shaiyojob 19-12-2013 5 / 2213 shaiyojob 24-3-2016 16:51
บริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด รับสมัคร พนักงานบำรุงรักษาไฟฟ้า (โรงไฟฟ้าชีวมวล) ภาคเหนือ shaiyojob 21-2-2014 1 / 3662 shaiyojob 22-1-2015 11:09
บริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด รับสมัคร Programmer ภาคกลาง shaiyojob 25-2-2014 0 / 1591 shaiyojob 25-2-2014 11:43
บริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด รับสมัคร System Analyst ภาคกลาง shaiyojob 21-2-2014 0 / 1516 shaiyojob 21-2-2014 17:05
บริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด รับสมัคร พนักงานฝ่ายผลิต(process operator) ภาคกลาง shaiyojob 21-2-2014 0 / 1684 shaiyojob 21-2-2014 17:00
บริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการเดินเครื่อง (Board Control) ภาคเหนือ shaiyojob 21-2-2014 0 / 2839 shaiyojob 21-2-2014 16:58
บริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด รับสมัคร Shift Supervisor (โรงไฟฟ้าชีวมวล) ภาคเหนือ shaiyojob 21-2-2014 0 / 3603 shaiyojob 21-2-2014 16:54
บริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด รับสมัคร Fuel Supervisor ภาคเหนือ shaiyojob 21-2-2014 0 / 3104 shaiyojob 21-2-2014 16:52
บริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ รับสมัครพนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล(โรงไฟฟ้าชีวมวล) ภาคเหนือ shaiyojob 5-2-2014 0 / 2265 shaiyojob 5-2-2014 11:01
บริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด รับสมัคร พนักงานเดินเครื่องจักร (operator) โรงไฟฟ้าชีวมวล ภาคกลาง shaiyojob 5-2-2014 0 / 1386 shaiyojob 5-2-2014 10:59
บริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด รับสมัคร พนักงานเดินเครื่องจักร (operator) โรงไฟฟ้าชีวมวล ภาคเหนือ shaiyojob 28-1-2014 0 / 2631 shaiyojob 28-1-2014 13:10
รับสมัคร วิศวกรจัดซื้อ (Purchasing Engineer) ภาคกลาง shaiyojob 13-1-2014 0 / 1337 shaiyojob 13-1-2014 16:04
บริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด รับสมัคร ผู้จัดการโรงไฟฟ้าชีวมวล (Power Plant Manager) ภาคกลาง shaiyojob 13-1-2014 0 / 1447 shaiyojob 13-1-2014 16:03
บริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด รับสมัคร หัวหน้ากะฝ่ายผลิต(shift supervisor) ภาคกลาง shaiyojob 13-1-2014 0 / 1265 shaiyojob 13-1-2014 16:03