วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

ธกส. ประกาศสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจและการเงิน

กำหนดการและสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจและการเงิน ประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ปี 2552

1. กำหนดสอบข้อเขียน  วันอาทิตย์ที่ 7  กุมภาพันธ์  2553

เวลา

วิชาที่สอบ

08.30 – 10.30 น.
ความรู้ความสามารถทั่วไป
11.30 – 12.00 น.ความละเอียดแม่นยำ
13.30 – 15.30 น.ความรู้เฉพาะตำแหน่งพัฒนาธุรกิจ
ความรู้เฉพาะตำแหน่งการเงิน
2.  ข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจและการเงิน

2.1  ระเบียบการเข้าห้องสอบ
2.1.1  ไปผิดสนามสอบ  ไม่มีสิทธิ์สอบ
2.1.2  ไม่มีบัตรแสดงตน  ไม่มีสิทธิ์สอบ
2.1.3  ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบ
2.1.4  ไม่มีเลขที่นั่งสอบ  ไม่มีสิทธิ์สอบ
2.1.5  ห้ามนำกระเป๋าเครื่องเขียน  กระเป๋าถือหรือกระเป๋าสัมภาระเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด และกรรมการจะไม่รับฝาก
2.1.6  ให้นั่งสอบจนหมดเวลา
2.1.7  อนุญาต ให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรดา ที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)


2.2 สิ่งที่ต้องเตรียม
2.2.1  หลักฐานที่ใช้ในการเข้าห้องสอบ
-  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจนเท่านั้นหากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในวันสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ            
2.2.2  อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำข้อสอบ
-  ปากกาลูกลื่น  ดินสอ 2 B อุปกรณ์เหลาดินสอ และยางลบ      
2.2.3  โปรดแต่งกายสุภาพ ห้ามสวมรองเท้าแตะ
ธนาคารขอประกาศสถานที่สอบข้อเขียน ตามฝ่ายกิจการสาขา ดังนี้


1.  ตำแหน่งพัฒนาธุรกิจ และการเงิน ฝ่ายกิจการสาขา 1
brand1.xls (2.01 MB)

2.  ตำแหน่งพัฒนาธุรกิจ และการเงิน ฝ่ายกิจการสาขา 2
brand2.xls (1.73 MB)

3.  ตำแหน่งพัฒนาธุรกิจ และการเงิน ฝ่ายกิจการสาขา 3
brand3.xls (2.86 MB)

4.  ตำแหน่งพัฒนาธุรกิจ และการเงิน ฝ่ายกิจการสาขา 4
brand4.xls (2.65 MB)

5.  ตำแหน่งพัฒนาธุรกิจ และการเงิน ฝ่ายกิจการสาขา 5
brand5.xls (880 KB)

6.  ตำแหน่งพัฒนาธุรกิจ และการเงิน ฝ่ายกิจการสาขา 6
brand6.xls (440.5 KB)

7.  ตำแหน่งพัฒนาธุรกิจ และการเงิน ฝ่ายกิจการสาขา 7
brand7.xls (745 KB)

8.  ตำแหน่งพัฒนาธุรกิจ และการเงิน ฝ่ายกิจการสาขา 8
brand8.xls (612 KB)

9.  ตำแหน่งพัฒนาธุรกิจ และการเงิน ฝ่ายกิจการสาขา 9
brand9.xls (2.28 MB)

คำเตือน


อย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างและหรือกระทำการใดๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือ ในการเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. ได้  และอย่าใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส. จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ  ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญา กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน  ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. แล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

TOP

ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์

TOP

กว่าจะได้
naruto

TOP

ใครพอมีแนวข้อสอบ
ความละเอียดแม่นยำครับ
somjung

TOP

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง