วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

[แจก] เอกสารเตรียมสอบ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 3 กทม

[แจก] เอกสารเตรียมสอบ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 3  กทม

เอกสารระเบียบต่างๆ เพื่อใช้ประกอบในการเตรียมตัวสอบ

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   ๐ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529
   
   ๐ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533
   
   ๐ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2536
   

ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   ๐ ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายฯ พ.ศ. 2533
   
   ๐ ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายฯ (ฉบับที่2) พ.ศ.2536
   
   ๐ ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540
   

คู่มือการปฏิบัติงานงบประมาณ
   ๐ คู่มือการปฏิบัติงานงบประมาณ_1
   
   ๐ คู่มือการปฏิบัติงานงบประมาณ_2
   

การจัดทำงบประมาณรายจ่าย


หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554เอกสารวิชาการด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ  โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เล่มที่ 1 "งบประมาณ การเงิน การคลัง"


เล่มที่ 2 "การพัสดุ"


เล่มที่ 3 "การพัสดุ" (หนังสือสั่งการ)


ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


และ


ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ* รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์กรุงเทพมหานคร

ขอบคุณค่ะ

TOP

ขอบคุณค่ะ

TOP

ขอบคุณค่ะ

TOP

ขอบคุณจร้า....

TOP

ขอบคุณมาก ๆ

TOP

ดีเลย

TOP

ขอบคุณนะคะ

TOP

ตอบกลับ 1# MK-JOB


    ขอบคุณมากๆค่ะ

TOP

ขอบคุณค่ะ

TOP

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง