วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

สำนักงาน ก.พ. ประกาศผลสอบภาค ข ประจำปี 2554 แล้ว

ด่วน!! สำนักงาน ก.พ. ประกาศผลสอบภาค ข ประจำปี 2554 แล้วประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งของการสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุบุคคลเข้ารับราชการในส่วนราชการที่ต้องการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปี 2554
AnnouncedInterview.pdf (35.97 KB)ค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ คลิ๊กที่นี่รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค.

หน่วยที่ 1 ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
AnnouncedInterview_Subject_1.pdf (195.67 KB)หน่วยที่ 2 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
AnnouncedInterview_Subject_2.pdf (77.23 KB)หน่วยที่ 3 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
AnnouncedInterview_Subject_3.pdf (110.93 KB)หน่วยที่ 4 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
AnnouncedInterview_Subject_4.pdf (118.27 KB)ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้า รับราชการในส่วนราชการที่ต้องการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปี 2554
AnnouncedInterviewLocation.pdf (38.13 KB)แผนที่ สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ 47/101 ถนนติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2547 1000  โทรสาร 0 2547 1001
Ocsc_Map.pdf (1.1 MB)

ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมโปรดทราบ
1. ผู้ เข้าสอบ ทุกคนต้องไปรายงานตัวและเข้าฟังคำชี้แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ก่อนเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับ ตำแหน่งตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หากไม่ไปตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
2. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจนไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าว จะไม่อนุญาติให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
3. ผู้ เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งต้องเป้นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงตาม คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุในประกาศรับสม้ครหากผู้ใดไม่สำเร็จการศึกษาตามวุฒิดังกล่าว ไม่มีสิทธิเข้าสอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
4. กรณี ที่ได้มีการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือคำนำหน้านามหลังจากที่ได้สมัครไปแล้ว ในวันสอบให้นำ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือคำนำหน้านามไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
5. ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน
6. ขอให้ผู้เข้าสอบใช้บริการรถสาธารณะ เนื่องจากสถานที่สอบมีที่จอดรถจำนวนจำกัด
7. ควรศึกษาเส้นทางการเดินทางไปสถานที่สอบล่วงหน้าก่อนวันสอบ

TOP

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง