วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

ประกาศผลสอบข้อเขียน พนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ภาค ข)

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( ภาค ค )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
ann5.pdf (58.2 KB)

คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันจะได้กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2553 สามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง http://www.nakhonlocal.go.th หรือ http://test.nakhonlocal.go.th

สำหรับผู้ประสงค์ที่จะทราบผลการสอบแข่งขันให้ยื่นคำร้องขอทราบผลคะแนนด้วยตนเอง โดยยื่นคำร้องต่อประธานกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด นครศรีธรรมราช ในวัน และเวลาราชการ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 23 มีนาคม 2553


รายชื่อระดับ 1  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน        ผนวก 1 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน        ผนวก 2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน        ผนวก 3 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน        ผนวก 4 เจ้าหน้าที่การประปา 1
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน        ผนวก 5 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน        ผนวก 6 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 1
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน        ผนวก 7 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 1
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน        ผนวก 8 เจ้าหน้าที่พัสดุ 1
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน        ผนวก 9 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน        ผนวก 10 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน        ผนวก 11 ช่างสำรวจ 1
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน        ผนวก 12 ช่างไฟฟ้า 1
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน        ผนวก 13 ช่างโยธา 1
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน        ผนวก 14 ช่างเขียนแบบ 1

รายชื่อระดับ 2คลิกที่นี่เพื่ออ่าน           ผนวก 15 เจ้าพนักงานธุรการ 2     
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน           ผนวก 16 เจ้าพนักงานการประปา 2     
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน           ผนวก 17 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2     
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน           ผนวก 18 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2     
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน           ผนวก 19 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 2     
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน           ผนวก 20 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2     
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน           ผนวก 21 ทันตสาธารณสุข 2     
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน           ผนวก 22 เจ้าพนักงานพัสดุ 2     
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน           ผนวก 23 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2     
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน           ผนวก 24 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2     
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน           ผนวก 25 นายช่างโยธา 2     
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน           ผนวก 26 นายช่างเขียนแบบ 2     
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน           ผนวก 27 นายช่างเครื่องยนต์ 2

TOP

รายชื่อระดับ 3คลิกที่นี่เพื่ออ่าน            ผนวก 28 นักพัฒนาชุมชน 3
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน            ผนวก 29 นักวิชาการศึกษา 3
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน            ผนวก 30 นักวิชาการเกษตร 3
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน            ผนวก 31 นิติกร 3
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน            ผนวก 32 บุคลากร 3
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน            ผนวก 33 นักสังคมสงเคราะห์ 3
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน            ผนวก 34 นักวิชาการเงินและบัญชี 3
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน            ผนวก 35 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3

TOP

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง