วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักสำรวจดิน

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักสำรวจดิน โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : นักสำรวจดิน
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : (1)        ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
        -  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์
        -  สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และ
(2)        ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ.
ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันของแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศ

ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : (1)          ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
(2)          ความรู้เกี่ยวกับ
        -  การสำรวจและจำแนกดิน (Soil Survey and Soil classification)
        -  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (Soil Fertility)
        -  การอนุรักษ์ดินและน้ำ (Soil and water Conservation)
        -  ดินปัญหาและการปรับปรุงบำรุงดิน (Problem Soil and Soil Improvement)
        -  ระบบสารสนเทศทรัพยากรดิน (Soil Information System)
           -  การจัดทำแผนที่และระบบฐานข้อมูลดิน
           -  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
           -  แบบจำลองการปลูกพืชที่เหมาะสมกับดิน
        -  การวินิจฉัยคุณภาพกำลังผลิตของดิน (Soil Interpretation and Productivity)


ทักษะ/สมรรถนะ : -

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ดาวโหลดประกาศรับสมัคร



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมพัฒนาที่ดิน

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง