วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการออกแบบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างศิลป์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) เขียนแบบ งานออกแบบตกแต่งภายใน งานครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์) งานออกแบบ จัดสวน งานป้ายภายในและภายนอกอาคาร โดยมีประโยชน์ใช้สอยถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และมีความสวยงามเหมาะสมกับลักษณะงานนั้น (เพื่อให้ได้แบบที่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน)
(2) ดูแลการจัดทำครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์) งานจัดสวน งานป้ายภายในและภายนอกอาคาร เพื่อให้ได้ผลงานตามรูปแบบ รายการที่กำหนด
2. ด้านงานบริการ
ให้คำแนะนำ การออกแบบ เทคนิค การจัดงานศิลป์ การจัดนิทรรศการ งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ งานออกแบบจัดสวน และงานออกแบบป้าย แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานดังกล่าว


ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน  ในเรื่องเกี่ยวกับการเขียนแบบ ออกแบบเบื้องต้น งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร งานตกแต่งภายใน งานภูมิทัศน์ งานป้ายภายในและภายนอกอาคาร


ทักษะ/สมรรถนะ : -ไม่มี

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จนถึง วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง