วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัคร ช่างไฟฟ้า ,ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ,ช่างปะปา ,ช่างปรับอากาศ

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัคร ช่างไฟฟ้า ,ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ,ช่างปะปา ,ช่างปรับอากาศ ,คนสวน


ประกาศรับสมัคร :  ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง           
ชื่อตำแหน่ง :  ช่างไฟฟ้า ,ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ,ช่างปะปา ,ช่างปรับอากาศ ,คนสวน
อัตราเงินเดือน :  7,100 บาท
ประเภท :   
จำนวนตำแหน่งว่าง :  5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :  ปวส.

รายละเอียดวุฒิ :  1 ตำแหน่งช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และช่างประจำสำนักงาน (ปฏิบัติงานช่างประปาและช่างปรับอากาศ)
- ค่าตอบแทน 7,100 บาท
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท
- ค่าครองชีพเหมาจ่าย 2,500 บาท
(จะได้รับเมื่อพ้นทดลองการปฏิบัติงาน 6 เดือนแล้ว)
2 ตำแหน่งคนสวน
- ค่าตอบแทน 5,080 บาท
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 3,120 บาท
- ค่าครองชีพเหมาจ่าย 2,500 บาท
(จะได้รับเมื่อพ้นทดลองการปฏิบัติงาน 6 เดือนแล้ว)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  1 ตำแหน่งช่างไฟฟ้า
ดูแล ตรวจสอบ ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำอาคารสำนักงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2 ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์
ดูแล ตรวจสอบ ติดตั้ง บำรุงรักษาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำอาคารสำนักงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3 ตำแหน่งช่างประจำสำนักงาน (ปฏิบัติงานช่างประปาและช่างปรับอากาศ)
ดูแล ตรวจสอบ ติดตั้ง บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4 ตำแหน่งคนสวน
ดูแลรักษาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ของสำนักงานให้สวยงาม โดยรับผิดชอบการจัดสวนหย่อม การปลูกต้นไม้ การบำรุงรักษาต้นไม้ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
1 ตำแหน่งช่างไฟฟ้า
1) ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้า
2) มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2ปี
2 ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์
1) ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้
ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์
2) มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2ปี
3 ตำแหน่งช่างประจำสำนักงาน (ปฏิบัติงานช่างประปาและช่างปรับอากาศ)
1) ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้
ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
2) มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2ปี
4 ตำแหน่งคนสวน
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2ปี

ทักษะ/สมรรถนะ :  -
  
  
เงื่อนไข :  ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :  วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ถึง วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
Website :  http://www.nacc.go.th/


ประกาศรับสมัคร :   
http://job.ocsc.go.th/images/Job/634136781762320000.pdf

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง