วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดเวลาสถานที่สอบ ภาค ก

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันและสถานที่สอบแข่งขันตามศูนย์สอบต่าง ๆ


ค้นหาสถานที่สอบได้ที่นี่
>>> คลิ๊ก <<<
        กรุงเทพและปริมณฑล
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบกรุงเทพและปริมณฑล
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบ

        ฉะเชิงเทรา
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบฉะเชิงเทรา
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบ

        ชลบุรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบชลบุรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบ

        พระนครศรีอยุธยา
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบพระนครศรีอยุธยา
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบ

        ราชบุรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบราชบุรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบ

        เชียงราย
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเชียงราย
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบ

        เชียงใหม่
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเชียงใหม่
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
แผนที่สนามสอบ
         

        ลำปาง
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบลำปาง
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบ

        พิษณุโลก
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบพิษณุโลก
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบ

        นครสวรรค์
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบนครสวรรค์
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบ

        อุดรธานี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบอุดรธานี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบ

        ขอนแก่น
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบขอนแก่น
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบ นอกอำเภอเมือง
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบ  ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

        อุบลราชธานี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบอุบลราชธานี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบ

        นครราชสีมา
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบนครราชสีมา
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบ

        สุราษฎร์ธานี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสุราษฎร์ราชธานี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบ  ม.ราชภัฎสุราษฎร์   
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบ  รร.เทพมิตรศึกษา
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบ  รร.เทศบาล5  
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบ  รร.เมืองสุราษฎร์
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบ  รร.สุราษฎร์พิทยา      

        นครศรีธรรมราช
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบนครศรีธรรมราช
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบ

        สงขลา
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสงขลา
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
แผนที่สนามสอบใหญ่ 10 โรงเรียน
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสงขลา 5  โรงเรียน

ดีจัง

TOP

ขอบคุณที่ให้ร่วมเป็นสมาชิกค่ะ

TOP

ขอบคุณค่ะสำหรับสิ่งดีๆๆ

TOP

ขอบคุณคะ

TOP

ดีจังเลยคับ

TOP

ขอบคุณนะครับ

TOP

ขอบคุณคับ

TOP

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง