วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

กรมสรรพสามิต รับสมัครเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี เงินเดือน 9,530 บาท

กรมสรรพสามิต รับสมัครเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี เงินเดือน 9,530 บาท

ประกาศรับสมัคร :  พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี
อัตราเงินเดือน :  9,530 บาท
ประเภท :  บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :  1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ :  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พานิชยศาสตร์
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีอากรจากบัญชี เอกสาร หลักฐานต่างๆ ตลอดจนข้อเท็จจริงอื่นๆ โดยใช้เทคนิคทางวิชาการทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบแสดงจำนวนภาษีเงินเพิ่มหรือเบี้ยปรับที่จะเรียกเก็บเพิ่มเติมเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  
ภาคความรู้
- ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
- ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น
- ความเกี่ยวกับหลักการตรวจสอบภาษี
ภาคความสามารถ
- ความสามารถในการใช้โปรแกรมประมวลผล และโปรแกรมตารางทำการ (ทดสอบการทำตารางทำการและคำนวณ)


ทักษะ/สมรรถนะ :  
- ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- ความคิดริเริ่ม
- การตัดสินใจ
- การทำงานเป็นทีม
- ความอดทน เสียสละและเต็มใจในการให้บริการ(Service Mind)
-มนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี

เงื่อนไข :  ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :  วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ถึง วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
Website :  http://www.excise.go.th


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี.pdf (110.06 KB)

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง