วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

[แจก] ไฟล์เสียง พรบ. ของส่วนท้องถิ่นเอาไว้ฟังก่อนสอบ

พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12 ปี พ.ศ. 2546)
http://www.ziddu.com/download/11310030/tassaban_meet.wma.html

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
http://www.ziddu.com/download/11310028/perso_meet.wma.html

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ชุดที่ 1)
http://www.ziddu.com/download/11310029/plan_one_meet.wma.html

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ชุดที่ 2)
http://www.ziddu.com/download/11310031/plan_two_meet.wma.html

ขอบคุณค่ะ

TOP

ขอบคุณค่ะ

TOP

ขอบคุณค่ะ

TOP

ขอบคุณค่าาาาาา

TOP

ขอบคุณค่ะ

TOP

ขอบ้างคราาฟ

TOP

ขอบคุณคราฟ

TOP

ขออีก

TOP

ดีจังเลย

TOP

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง