วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

สาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัคร :  พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก)
อัตราเงินเดือน :  8,610 บาท
ประเภท :  บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :  1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :  
- ปวช.
- ปวท.
- ปวส.
- อนุปริญญา
- ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ :  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาพณิชยการ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร/การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิคการตลาด เลขานุการ/การเลขานุการ การโรงแรม/ธุรกิจโรงแรม บริหารงานธุรการสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ พาณิชยศิลป์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
4. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ สป. เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  -
  
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  -
  
ทักษะ/สมรรถนะ :  -
เปิดรับสมัคร :  วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ถึง วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2552อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

เจ้าพนักงานธุรการ.pdf (161.96 KB)

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง