วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ (คีตศิลปินปฏิบัติงาน)

กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ (คีตศิลปินปฏิบัติงาน)

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : คีตศิลปินปฏิบัติงาน (ไทย)
อัตราเงินเดือน : 7,940 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคีตศิลป์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

ปฏิบัติ งานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งปฏิบัติงานด้านคีตศิลป์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และ วิธีการที่ชัดเจน ภายในการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1) ขับร้องเพลงไทยเดิม เพื่อเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านคีตศิลป์
2) ฝึกซ้อม การขับร้องเดี่ยว และ ขับร้องหมู่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
3) ศึกษา จดจำ บทเพลง จังหวะ ลีลา ท่วงทำนอง และศิลปะในการขับร้องเพลงต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และ เป็นการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน
4) คัดลอก เก็บรวบรวม และ จัดเตรียมบทเพลง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านคีตศิลป์

2. ด้านการบริการ
1) เผยแพร่งานด้านคีตศิลป์ไทย เพื่อให้ความรู้ และความบันเทิงแก่สาธารณชน และ ผู้ที่สนใจ
2) ประสานงานกับบุคคล หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
1. สอบข้อเขียน
1) ศัพท์สังคีต
2) ประวัติเพลงไทย
2. สอบปฏิบัติ
1) การขับร้องประกอบการแสดง
2) การขับร้องเพลงสำเนียงต่างๆ
3) การขับร้องขับกล่อม
4) การขับเสภา
5) การอ่านทำนองเสนาะ

ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ถึง วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2553
Website : http://www.finearts.go.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

633966594824743750.pdf (59.71 KB)

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง