วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

สถาบันการพลศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ 29 อัตรา

สถาบันการพลศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ 29 อัตรา

สถาบันการพลศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ผู้ฝึกสอนกีฬา (แฮนด์บอล) 1 อัตรา โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
- วุฒิปริญญาตรี สาขาพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา
2. ผู้ฝึกสอนกีฬา (ฟุตบอล) 1 อัตรา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา
3. ผู้ฝึกสอนกีฬา (ยิมนาสติก) 1 อัตรา โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา
4. นักวิชาการเงินและบัญชี 10 อัตรา (โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ตรัง นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ ยะลา ลำปาง ศรีสะเกษ อุบลราชธานี กลุ่มการเงินและบัญชี กองกลาง สำนักงานอธิการบดี)
- วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เรียนรายวิชาด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
5. นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 อัตรา โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
- มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
6. นักจัดการการกีฬา 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือพลศึกษา หรือการจัดการการกีฬา
- มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการศูนย์กีฬา
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติการ
7. ครู (ภาษาไทย) 1 อัตรา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย
- มีใบประกอบวิชาชีพครู
8. นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา กลุ่มพัฒนาบุคลากร กองกลาง
- วุฒิปริญญาตรี
- มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาบุคลากร
9. นิติกร 1 อัตรา กลุ่มนิติกร กองกลาง
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
10. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา กลุ่มแผนและงบประมาณ
- วุฒิปริญญาตรี
- มีความสามารถในการวิเคราะห์นโยบายและแผน
11. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- วุฒิปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์
12. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา กลุ่มบริหารการเรียนการสอน
- วุฒิปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา และสาขาวัดและประเมินผลทางการศึกษาหรือสาขาการวิจัยทางการศึกษา หรือสาขาการอุดมศึกษา
13. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา กลุ่มหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนกีฬา
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการศึกษา หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือสาขาหลักสูตรการสอน
14. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา กลุ่มมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
- วุฒิปริญญาโท สาขาการประกันคุณภาพศึกษา หรือการจัดการคุณภาพ หรือการวัดผลการศึกษา หรือการวิจัย หรือคณิตศาสตร์ หรือสถิติ
15. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
- วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านพัสดุ
16. เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา (โรงเรียนกีฬาจังหวัด นครสวรรค์ ยะลา ศรีสะเกษ)
- วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์
- มีความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับงานธุรการเป็นอย่างดี
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการเลือกสรรขอรับใบสมัครหรือพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ขอสถาบันการพลศึกษา http://www.ipe.ac.th และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สถาบันการพลศึกษา สำนักงานอธิการบดี บริเวณสระน้ำ วิสุทธารมณ์ (ด้านทิศตะวันออก) สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน กทม.ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง