Board logo

ชื่อกระทู้: กรมวิชาการเกษตร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล (สวศ.) [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: MK-JOB    เวลา: 21-4-2017 00:21     ชื่อกระทู้: กรมวิชาการเกษตร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล (สวศ.)

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล (สวศ.)

ตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกล (สวศ.)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาเครื่องกล  ทางช่างกลโลหะ
ทางช่างยนต์  ทางช่างกลโรงงาน
หรือ  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  
ทางช่างเทคนิคโลหะ  ทางช่างโลหะ
ทางช่างอุตสาหกรรม
หรือสาขาวิชาเทคนิคการผลิต
ทางช่างอุตสาหกรรม  
ทางช่างกลโรงงาน  
ทางช่างเทคนิคการผลิต

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. งานสร้างชิ้นส่วนและประกอบเครื่องมือจักรกลเกษตร หรือ
๒. งานทดสอบ สาธิต เผยแพร่เครื่องมือ เครื่องจักรกลเกษตร หรือ
๓. งานสำรวจรวบรวมข้อมูลด้านเครื่องมือเครื่องจักรกลเกษตร หรือ
๔. งานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องมือกลโรงงาน เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องจักรกลเกษตร เป็นต้น
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย


เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จนถึง วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมวิชาการเกษตร


ยินดีต้อนรับสู่ [ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์ (http://www.mk-job.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2