Board logo

ชื่อกระทู้: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักจิตวิทยา,นักรังสีการแพทย์(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา) [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: MK-JOB    เวลา: 21-4-2017 00:22     ชื่อกระทู้: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักจิตวิทยา,นักรังสีการแพทย์(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักจิตวิทยา,นักรังสีการแพทย์(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา)

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักจิตวิทยา,นักรังสีการแพทย์(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา)
อัตราเงินเดือน : - บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป,วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 22 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : -

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -

เกณฑ์การประเมิน : -

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 จนถึง วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


ยินดีต้อนรับสู่ [ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์ (http://www.mk-job.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2