Board logo

ชื่อกระทู้: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: namwan    เวลา: 12-1-2018 02:05     ชื่อกระทู้: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกาศรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาทางบัญชี หรือพณิชยการ หรือเลขานุการ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ตามประกาศรับสมัครที่แนบ

ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : ตามประกาศรับสมัครที่แนบ

ทักษะ/สมรรถนะ : ตามประกาศรับสมัครที่แนบ

เงื่อนไข : รับโอน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 จนถึง วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


ยินดีต้อนรับสู่ [ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์ (http://www.mk-job.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2