Board logo

ชื่อกระทู้: กรมประชาสัมพันธ์ รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ดับเบิ้ลเบส) [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: namwan    เวลา: 29-1-2018 02:15     ชื่อกระทู้: กรมประชาสัมพันธ์ รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ดับเบิ้ลเบส)

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ดับเบิ้ลเบส) โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ดับเบิ้ลเบส)
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิการศึกษา :  ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลป์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานทางด้านดนตรีไทยหรือสากล เพื่อเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี
(2) ฝึกซ้อม และศึกษา จดจำ บทเพลง โน้ตเพลงต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเป็นการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน
(3) จัดเตรียม ดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีและอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้พร้อมต่อการแสดง
(4) รวบรวม คัดลอก และจัดทำบทเพลง และโน้ตเพลงที่มีคุณค่าและหายากเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่งานด้านดนตรีให้แพร่หลาย
2. ด้านการบริการ
(1) เผยแพร่งานด้านดนตรี เพื่อให้ความรู้และความบันเทิงแก่สาธารณชนและผู้ที่สนใจ
(2) ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ


ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : 1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
            - สอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน)
               โดยจะทดสอบ  -  ความสามารถในการเขียนทฤษฎีโน้ต
                                    -  ทฤษฎีดนตรีสากล
                                    -  หลักปฏิบัติของการเป็นนักดนตรีที่เป็นมืออาชีพ
                                    -  สอบปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน)  
               โดยจะทดสอบ  -  เล่นดนตรี ไวโอลิน (กรมประชาสัมพันธ์จะจัดเตรียมโน้ตดนตรี และเครื่องดนตรีให้)
                                    -  เล่นดนตรี ดับเบิ้ลเบส (กรมประชาสัมพันธ์จะจัดเตรียมโน้ตดนตรี และเครื่องดนตรีให้)
2. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 100 คะแนน

ทักษะ/สมรรถนะ : -

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 จนถึง วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมประชาสัมพันธ์


ยินดีต้อนรับสู่ [ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์ (http://www.mk-job.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2