Board logo

ชื่อกระทู้: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน(สสจ.หนองคาย) [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: namwan    เวลา: 3-2-2018 23:33     ชื่อกระทู้: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน(สสจ.หนองคาย)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน(สสจ.หนองคาย) โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน(สสจ.หนองคาย)
อัตราเงินเดือน : - บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางพยาบาล เวชสถิติ หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เวชระเบียน หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านเวชสถิติ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : คณะกรรมการฯ ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ทักษะ/สมรรถนะ : -

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จนถึง วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


ยินดีต้อนรับสู่ [ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์ (http://www.mk-job.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2