Board logo

ชื่อกระทู้: รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: Ervinx    เวลา: 21-5-2018 11:56     ชื่อกระทู้: รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี

บจก. เฉินเต๋อ อินเตอร์เนชั่นเเนล เทรด เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
อัตราที่รับ : 1 อัตรา
รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
ประเภทงาน : บัญชี การเงิน
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง
เงินเดือน(บาท) : 13000 - 15000
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
• จัดทำใบสำคัญรับ, ใบสำคัญจ่าย และการออกภาษี หัก ณ ที่จ่าย
• ออกใบแจ้งหนี้/กำกับภาษี ,ใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน
• สรุปรายงานภาษีซื้อ – ขาย ประจำเดือน
• สรุปภาษีและนำส่งกรมสรรพากร ภ.ง.ด. 1, 3, 53 และ ภ.พ.30
• จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน บันทึกค่าเสื่อม
• สรุป และนำส่งเงินสมทบประกันสังคม ประจำเดือน
• ตรวจสอบเอกสารเงินสดย่อย เบิก-จ่าย
• กระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน
• บันทึกบัญชีในระบบประจำเดือน หรือติดต่อประสานงานกับสำนักงานบัญชี
• ประสานงานทั่วไปและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :
เพศ ชาย / หญิง
อายุไม่เกิน 40 ปี
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
คณะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สามารถนัดสัมภาษณ์และเริ่มงานได้ทันที

สมัครงานได้ที่ https://www.thaijob.com/choenter
ยินดีต้อนรับสู่ [ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์ (http://www.mk-job.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2