Board logo

ชื่อกระทู้: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน(รพ.สรรพสิทธิประสงค์) [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: namwan    เวลา: 1-7-2018 15:34     ชื่อกระทู้: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน(รพ.สรรพสิทธิประสงค์)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน(รพ.สรรพสิทธิประสงค์) โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน(รพ.สรรพสิทธิประสงค์)
อัตราเงินเดือน : 10,840-11,930 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
รายละเอียดวุฒิการศึกษา : ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : คณะกรรมการฯ ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ทักษะ/สมรรถนะ : -

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จนถึง วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


ยินดีต้อนรับสู่ [ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์ (http://www.mk-job.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2