Board logo

ชื่อกระทู้: สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: namwan    เวลา: 31-8-2018 01:16     ชื่อกระทู้: สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650  บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561

ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) :         ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน ประกอบด้วย
        (1) ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง
        (2) ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย (Security management)
        (3) ความรู้ความสามารถในการบำรุงรักษา การจัดเก็บสำรองข้อมูล การกู้คืน
        (4) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง


ทักษะ/สมรรถนะ : -----------

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 จนถึง วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง


ยินดีต้อนรับสู่ [ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์ (http://www.mk-job.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2