Board logo

ชื่อกระทู้: รับสมัคร Project Manager-Civil Engineer [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: รมย์    เวลา: 7-12-2018 17:05     ชื่อกระทู้: รับสมัคร Project Manager-Civil Engineer

Project Manager                                                จำนวน 2 อัตรา
•บริหารงาน/ควบคุมการดำเนินโครงการ Site งานที่ได้รับมอบหมาย ให้มีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จตามที่กำหนด
•ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของแต่ละโครงการให้ถูกต้องตามแบบ เสร็จทันกำหนดเวลา
•ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละโครงการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหา
•ควบคุมดูแลงบประมาณและค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้
•กำหนดกลยุทธ์และสร้างความเข้าใจแผนการทำงานตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน
•ประสานงานกับลูกค้า
คุณสมบัติ
•วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป (สาขาวิศวกรรมโยธา)
•อายุ 35 ปีขึ้นไป
•มีใบประกอบวิชาชีพ ภาคี หรือ สามัญ
•ประสบการณ์ด้านการบริหาร  5 ปีขึ้นไป

ส่งประวัติมาได้ที่ hr@riccobiz.co.th
ยินดีต้อนรับสู่ [ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์ (http://www.mk-job.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2