Board logo

ชื่อกระทู้: สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏฺิบัติงาน [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: namwan    เวลา: 22-4-2019 20:21     ชื่อกระทู้: สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏฺิบัติงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏฺิบัติงาน โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏฺิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเลขานุการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทรัพยากรธรณี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : 1.ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 และ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. 2561
2.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป และระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


ทักษะ/สมรรถนะ : -

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 จนถึง วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม


ยินดีต้อนรับสู่ [ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์ (http://www.mk-job.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2