Board logo

ชื่อกระทู้: สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: namwan    เวลา: 22-4-2019 20:23     ชื่อกระทู้: สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 14 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านช่างรังวัด ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้เกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานรังวัด การคำนวณงานรังวัด และความรู้เกี่ยวกับการทำแผนที่
2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 และ พ.ศ. 2560


ทักษะ/สมรรถนะ : -

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 จนถึง วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม


ยินดีต้อนรับสู่ [ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์ (http://www.mk-job.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2