วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

เล่าสู่กันฟัง(สอบ ธ.ก.ส.7 ก.พ. 53 ประกาศผล 4 มี.ค. 53)

แก้ไขล่าสุด tarr_bass เมื่อ 2010-2-26 15:59

ความรู้ความสามารถทั่วไป
อนุกรม สมการพื้นฐาน การคูณโดยใช้ตัวอักษรมาแทนบางตำแหน่งแล้วถามว่าตัวอักษรนั้นแทนค่าอะไรการใช้เงื่อนไขในการตอบโจทย์ว่าใช้เงื่อนไขเดียวหรือ2เงื่อนไขหรือทั้ง 3 แล้วได้คำตอบ หรือใช้ทั้ง 3 เงื่อนไขแล้วก็ยังไม่ได้คำตอบ อุมาอุปไมย การเรียงประโยค การอ่านเรื่องแล้วตอบคำถาม หาภาพที่ผิดไปจากกลุ่ม หาภาพที่เกิดจากการซ้อนทับ เป็นต้น 100 ข้อ 2 ชม.
ความละเอียดแม่นยำ
อ่านเลขหลักแสน บวกเลขหลักหมื่นหลายๆจำนวนเข้าด้วยกัน การใช้สัญลักษณ์แทนตัวเลขแล้วนำมาบวกคูณหารว่าผลลัพธ์เท่ากับเท่าไร การดูตัวเลขจากตารางหลายตัวมากแล้วแล้วโจทย์ถามว่าตัวเลขไหนจากตัวเลือกมีทั้งหมด หรือไม่มีเลย ฯลฯ 50 ข้อ 30 นาที อันนี้ต้องตาเร็ว คิดเร็ว แม่น อย่าลน
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(พัฒนาธุรกิจ)
การธนาคาร บริการ ธ.ก.ส. พ.ร.บ. ข่าวสารต่างๆ ของ ธ.ก.ส. หลักพอเพียง บันได้ 3 ขั้น จิปาถะ ข้อสอบ ปีต่อไปอ่านจะเปลี่ยน ไปจากนี้ เอาเป็นว่าขึ้นอยู่กับรู้หรือไม่รู้เท่านั้น
ขาดตกตรงไหนเพิ่มได้นะครับ 100 ข้อ 2 ชม.
ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ

ใครจำข้อไหนได้ มาโพสต์คุยกันได้นะครับ หรือใครไม่ได้ข้อไหน แล้วคาใจ ก็โพสต์ แล้วมาช่วยกันเฉลยก็ได้นะครับ
ของผมจำได้เป็นบางข้อ(ไม่รู้จะถูกรึป่าว)

พ่อ : ?  ,  ? : น้า
ผมตอบ อา : แม่

หมู่ : ตำบล  ,  ? : ?
ผมตอบ นาที : วัน

เสาปักอยู่ในดินเป็น 2/3 ของความยาวทั้งหมด อยู่ในน้ำเป็น 1/4 ของ 2/3 และสูงอยู่บน 3 เมตร ถามว่าเสายาวทั้งหมดกี่เมตร
ตอบ เสายาวทังหมด 18 เมตร

TOP

ขอบคุณ
ka

TOP

ขอบคุณ
ka

TOP

ข้อสอบที่ถามว่าจะสามารถนำหนี้เข้าระบบได้จำนวนเท่าไหร่ และใช้คนค้ำกี่คน

คำตอบคือ 200000 บาท คนค้ำ 2 คน

อ้างอิงจาก
   เรียน :    เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  จาก :    มณฑิรา  ใจงาม
  ประกอบอาชีพ :    พนักงาน
  จังหวัด :    ปทุมธานี

   ข้อเสนอแนะ (27 ต.ค. 2552) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    โครงการกู้ออมสินปลดหนี้นอกระบบ
    ขอแสดงความคิดเห็นว่าโครงการกู้ออมสินปลดหนี้นอกระบบที่รัฐบาลกำลังทำเป็นโครงการที่ดีมากถ้าทำได้จะช่วยเหลือประชาชนได้ทุกระดับๆ เพราะประชาชนที่กู้หนี้ยืมสินมีทุกระดับแต่ยังไงฝากรัฐบาลให้ธนาคารฯ ออกระเบียบที่ให้ประชาชนในกลุ่มนี้สามารถผ่านเกณฑ์การกู้ให้ง่ายกว่าปกติจะดีมากเพราะถ้าต้องเป็นตามระเบียบเดิมๆ นั้น เป็นการยากที่ประชาชนที่ติดหนี้ผ่านเกณฑ์ได้กู้ยาก โครงการนี้ก็จะไม่มีความหมายอะไรกับประชาชนจะเป็นแค่ยาหอมให้ดีใจเท่านั้นและมีผลต่อรัฐบาลเองภายหลังได้..ขอบคุณที่รับฟังเสียงของประชาชน

   คำตอบ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ และขอเรียนว่า โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ รัฐบาล โดยการนำของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน โดยเฉพาะหนี้นอกระบบ ซึ่งถือเป็นภารกิจจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนที่มีหนี้นอกระบบเข้าเป็นหนี้ในระบบ โดยเปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบสถาบันการเงินในเครือข่ายของรัฐได้ง่ายขึ้น อันเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบที่สูงมากเกินปกติ เพื่อให้มีเงินเหลือเพียงพอสำหรับรายจ่ายที่จำเป็นและมีเงินเหลือออมในที่สุด โครงการนี้ยังรวมถึงโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของผู้มีปัญหาหนี้สินให้มีความเข้มแข็งและสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง มีการดำรงชีพภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมและกระตุ้นประชาชนให้มีการออมเงินเพื่อรักษาวินัยทางการเงินอันเป็นรากฐานที่สำคัญของครอบครัวและประเทศชาติ ในการนี้ รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุติธรรมร่วมกันผลักดันโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ดำเนินการประสานธนาคารในเครือข่ายของรัฐในการเปิดรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบพร้อมข้อเสนอเงินกู้ ภายใต้เงื่อนไขพิเศษ และให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการคลัง เป็นผู้ร่วมดำเนินการในคณะเจรจาประนอมหนี้ในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ในส่วนของกระทรวงการคลังนั้น ได้มีการมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (ศอก.นส.) กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานหลักในการอำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ) และได้มอบหมายภารกิจให้ธนาคารในเครือข่ายของรัฐทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน (ธ.ออมสิน) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) และธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) (ธ.กรุงไทย) ไปร่วมกันดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
สำหรับขั้นตอนการดำเนินการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบนั้น สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1.เปิดรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบผ่านสาขาของ ธ.ก.ส. และ ธ.ออมสินทั่วประเทศ และศูนย์ลงทะเบียนอีก 12 แห่งในกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 52
2.ประมวลผล คัดกรองประเภทลูกหนี้ และสรุปยอดลูกหนี้นอกระบบ โดยความร่วมมือของกรมบัญชีกลาง ระหว่างเดือนมกราคม
3.เจรจาและประนอมหนี้เพื่อนำลูกหนี้เข้าสู่ระบบ โดยมีคณะทำงานแก้ไขปัญหาหนี้สินระดับจังหวัดและระดับอำเภอ พร้อมธนาคารของรัฐที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการเจรจา ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. – 30 เม.ย. 2553
4.ลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อของธนาคารภายใต้โครงการนี้ สามารถเริ่มเข้าสู่ระบบในเดือน พ.ค. 2553
5.กรณีลูกหนี้มีคุณสมบัติไม่ผ่านหลักเกณฑ์ จะมีการพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มนี้อีกครั้ง หากยังไม่สำเร็จ จะมีโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็งและสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงต่อไป โดยความร่วมมือระหว่าง ศอก.นส. ธนาคารเฉพาะกิจของรับ คลังจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 1 – 31 พ.ค. 2553
หลักเกณฑ์การพิจารณาโอนหนี้สำหรับลูกหนี้เบื้องต้น
1.เป็นหนี้นอกระบบที่มีเงินต้นคงค้างไม่เกิน 200,000 บาท และเป็นหนี้ที่เกิดก่อน 19 พฤศจิกายน 2552
2.ผ่านการเจราจาหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
3.วงเงินให้กู้ไม่เกิน 200,000 บาท
4.อัตราดอกเบี้ย
- อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 12 ต่อปี ใน 3 ปีแรก
- สำหรับธนาคารออมสินใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อเดือน ตลอดระยะเวลาการกู้
1.ระยะเวลาการผ่อนชำระไม่น้อยกว่า 8 ปี เว้นแต่ผู้กู้สมัครใจทำสัญญากู้น้อยกว่า 8 ปี
2.ผู้กู้สามารถชำระหนี้ก่อนกำหนดได้ โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
หลักประกันการโอนหนี้
- วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน
- วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001 – 200,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน
- ผู้ค้ำประกันต้องมีรายได้รวมไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของวงเงินกู้
หลักประกันกรณีของ ธ.ก.ส. ที่เป็นเกษตรกรค้ำประกัน
- วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน
- วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001 – 200,000 บาท ให้ใช้หนังสือรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม อย่างน้อย 5 คน
เปิดรับลงทะเบียนโอนหนี้ วันที่ 1-30 ธ.ค. นี้ เวลา 8.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ที่สาขา ธ.ก.ส. และธนาคารออมสินทั่วประเทศ และศูนย์ลงทะเบียนอีก 12 แห่งในกรุงเทพฯ ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1115 หรือ 02-555-0555
  1. http://www.opm.go.th/opminter/webbrd/content/desc_topic.asp?cid=2552/0876&cbxtype=
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

TOP

ตอบกลับ 1# tarr_bass


    ใครทราบวันที่ประกาศผลสอบ ธกส.บ้างครับ

TOP

จัดชั้นลูกหนี้+ปีงบ http://www.baac.or.th/file-uploa ... 008-year-remark.pdf

และก้อวันประกาศเห็นจากเวปอื่นเค้าโพสไว้ว่า 4 มี.ค ไม่รู้ชัวป่าว

ส่วนความละเอียดแม่นยำใครทำได้ 50 เต็มขอยกนิ้วให้เลย สุดยอด

TOP

หนี้นอกระบบ http://www.baac.or.th/index.php? ... p=0015&inside=1

TOP

แก้ไขล่าสุด tarr_bass เมื่อ 2010-2-9 09:20

เวปที่ให้ข้อมูล+ความรู้ คือ

TOP

n(n+1)(n+2) ข้อนี้ตอบไรครับ
มีข้อนึงไม่มีคำตอบ ที่เป็นรูปแว่นตา + x กันผลลัพธ์เป็น 23 ไม่มีในตัวเลือก
บันไดขั้นที่หนึ่ง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
พอเพียง = ความรู้คู่จริยธรรม (จากหนังสือคือ ความรู้คู่คุณธรรม)

TOP

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง