วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

รับสมัคร ผู้จัดการบัญชีและการเงิน

ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิ                               
•กำหนดนโยบายและวางแผนด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งดำเนินระบบบัญชี
และการเงินให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท
•ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง
•ควบคุมและตรวจสอบงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ
•ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของบริษัท โดยตรวจสอบการออกใบเสร็จ การบันทึกบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย และรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง ตรงกัน
•ควบคุมการจัดทำงบประมาณของบริษัท และตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้
•ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
•ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
•ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
•อายุ 35-48 ปี
•มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 5 ปีขึ้นไป
•ทักษะการเจรจาต่อรอง, มีทักษะในการให้คำปรึกษา, มีทักษะในการสอนงาน, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
•มีความรู้ด้านภาษีอากร, มีความรู้ด้านงานบัญชี การเงิน ทั้งด้านรับและด้านจ่าย
•มีภาวะผู้นำสูง สามารถวางแผนงานได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

สถานที่ปฏิบัติงาน: บางมด ถ.พระราม 2

ส่งประวัติมาได้ที่: hr@riccobiz.co.th หรือติดต่อ 02-028-8425

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง